Toetused

Toetused aitavad õppijatel kutsekoolis õppida. Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.

Põhitoetus ehk õppetoetust on õigus taotleda statsionaarses õppevormis õppivatel õpilastel. Õppetoetuse määramise aluseks on õppedukus, kooliskäimine ja ühiskondlik aktiivsus. Õppetoetuse suuruseks on 60 eurot. Õppetoetust saab taotleda kaks korda õppeaasta jooksul septembris ja veebruaris. Esimese kursuse õpilased saavad toetust taotleda üks kord õppeaastas veebruaris, sest õppetoetuse määramisel arvestatakse eelneva poolaasta õppetulemusi.

Eritoetust on võimalik taotleda õpilasel, kelle majanduslik olukord raskendab või takistab õpingute jätkamist. Eritoetust saab taotleda kogu õppeaja jooksul. Koos põhjendatud taotlusega esitab õpilane pere täiskasvanute sissetulekuid tõendavad dokumendid ja ruumi registreeritud isikute nimekirja. Eritoetuse suuruseks on 60-90 eurot. Õpilane, kes elab õpilaskodus ja saab eritoetust, võib paluda juurde ka õpilaskodu üüri tasumist.

Sõidusoodustust võimaldatakse statsionaarses õppes õppivale õpilasele sõidupiletite alusel, esitades Tahvel süsteemis iga kuu 5-ks kuupäevaks eelneva kuu loetavad sõidupiletid. Bussisõit on kooli on kõigile kuni 19 (k.a ) aastastele õpilastele tasuta. Statsionaarses õppes õppijad, kes on 20 + aasta vanused, ostavad piletid,  esitavad iga kuu 5-ks kuupäevaks sõidukompensatsiooni aruande koos sõidupiletitega  Tahvel süsteemis.

Koolilõunat  saavad tasuta õpilased, kes õpivad koolis põhihariduse baasil ja põhihariduse nõudeta kutseõppes.

 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 27.02.2024.