Haridusliku erivajadusega õppija võimalused

Haridusliku erivajadusega õppija võimalused

VIKK on sobilik kool ameti õppimiseks erivajadustega inimestele.

Kui valikutegemine on raske, tule õpi kutsevaliku õppes.

 

Õppimisvõimalused erivajadustega inimestele:
  • ehitusviimistleja (1,5-aastane kutseõpe; toetatud õpe, omandad maalri ja plaatija 4. taseme kutse)
  • köögiabiline (2-aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK, omandad 2. taseme kutse)
  • puhastusteenindaja (1-aastane õpe, haridusnõudeta, omandad 3. taseme kutse)
  • kutsevaliku õpe (1-aastane õpe; haridusnõudeta, LÕK; saad endas selgust, mida edasi õppida)

 

Info ja tugi

Üldist nõu õppimaasumiseks küsige sotsiaalpedagoog Maili Mäehundilt.

Täpsemat infot HEV õppimisvõimaluste kohta leiab eriala kirjeldustes, nõu annavad ka rühmajuhendajad ja tugispetsialistid:

 

VIKKi õpilaste vastuvõtmise kord sätestab õpilaste vastuvõtmise kooli vastavalt Kutseõppeasutuse seadusele ja Haridusministri määrusele „Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord “.

 Õppima asumiseks saad elektroonse avalduse esitada SIITlink opens on new page 

Kontakt
Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 11.04.2024.