Õppetöö

Lõpetamine

Kooli lõpetamine õppekava läbimisel

Kooli saab lõpetada kutsekeskhariduse õppes õppekava täielikul läbimisel, ehk kõik vajalikud hinded on positiivsed - see on tingimus lõpu- või kutseeksamitele saamiseks. 2017 sügisel õppima sunud õppijad peavad sooritama kutseeksami. Kui kutseeksamit ei soorita, jääb kool lõpetamata. Õppija saab tõendi, et ta on õppekava läbinud. Sooritades hiljem kutseeksami, saab ta ka lõputunnistuse.

VIKKi kutsekeskhariduse õppijate lõpuaktused toimuvad kooli aatriumis 21. juunil:

- kell 12.00 - ehitus-, arvuti- ja teenindusosakonna lõpetajatele,

- kell 15.00 - auto- ja metalliõppeosakonna lõpetajatele.

Teistel õppijatel toimuvad kooli lõpetamised kutseeksamite sooritamise järel vastavalt õppetöö graafikus märgitud ajal.