Meie koolist

Nõunike kogu

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

Nõunike kogu koosseis on määratud “Kutseõppeasutuse seaduse” § 18 lõike 2 alusel haridusministri käskkirjaga nr. 1.1-2/15/419 17.11.2015. viieks aastaks.

Ülle Laas - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaspetsialist; ulle.laas [at] hm.ee
Merit Laan - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Viljandimaa osakonna juhataja; merit.laan [at] tootukassa.ee
Kaupo Kase - Viljandimaa Omavaltsuste Liidu esindaja, Viljandi valla volikogu esimees; kaupo [at] viljandimaa.ee
Ants Urvak - Eesti ITL esindaja, Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaali direktor: ants.urvak [at] oracle.com
Ago Rehand - Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, Viljandi Õhumeister OÜ juhatuse liige; ago.rehand [at] vom.ee
Margus Keerutaja - Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, AS-i Sovek juhatuse liige; margus [at] sovek.ee
Jaak Kivisild - Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni esindaja, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni nõukogu liige, Transring Tartu AS-i juhatuse liige; transring [at] mail.com
Taimi Hillak - Eesti Mööblitootjate Liidu esindaja, Antsla Inno AS-i tegevdirektori asetäitja ja juhatuse liige; taimi.hillak [at] pohjanmaan.ee
Marge Tirgo - Eesti Leivaliidu esindaja, AS-i Sveba-Dahlen Baltic juhataja; marge.tirgo [at] sveba-dahlen.ee
Mart Särg - Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindaja, AS Viljandi Aken ja Uks tehnoloogia- ja masinaarenduse insener; mart.sarg [at] vau.ee

VIKK nõunike kogu ülesanded KÕS § 18 järgi:

 (1) Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

 (3) Nõunike kogu:
 1) teeb kooli pidajale ja kooli nõukogule ettepanekuid kooli arengusuundade, tegevuse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
 2) annab hinnangu kooli koostööle riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja ettevõtetega kooli arengukava eesmärkide saavutamisel;
 3) avaldab arvamust uues õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse taotlemise kohta;
 4) annab hinnangu praktika korraldamisele koolis ning asutustes ja ettevõtetes;
 5) nimetab esindaja direktori vabale ametikohale korraldatava konkursi läbiviimiseks moodustatava konkursikomisjoni koosseisu;
 6) avaldab arvamust kooli majandusaasta aruande kohta.

 (4) Nõunike kogu esindajal on õigus osa võtta kooli nõukogu istungitest.