Meie koolist

Õpilasesindus

Viljandi Kutseõppekeskuse (edaspidi VIKK) õpilaskonna esindusorgan on õpilasesindus (ÕE), kuhu kuuluvad VIKK kutseõppe statsionaarse tasemeõppe õpilased.


Õpilasesinduse (ÕE) valimised toimusid 07-08. novembril 2023 demokraatilike valmistena. Kandideerisid üheksa valimisliitu ja neli üksikkandidaati. Valmistel hääletas 177 hääleõiguslikku õpilast. 

Terve õppeaasta jooksul on VIKKi õpilastel võimalus vabaliikmena õpilasesinduse tegevusega liituda.


ÕE eesmärk on õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine; õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasalöömine; kooli traditsioonide säilitamine ja arendamine; kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine; õpikeskkonna parandamine ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; koolipere erinevate osapoolte omavahelise suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning vastuolude lahendamine; koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Õpilasesindus lähtub oma tegevustes õpilaskonna põhikirjast. Õpilasesindusse saavad kandideerida kõik VIKK õpilaskonna õpilased. Õpilasesinduse tegevust suunab huvijuht. ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta alguses ajavahemikus september-oktoober.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Õpilasesinduste liidu liige.

Vaata meie tegemisi ka FB lehel https://www.facebook.com/VIKKopilasesindus/

Idee, ettepaneku või mure korral:

 • kirjuta meie e-mailile opilasesindus@vikk.ee;
 • astu läbi ÕE koosolekutelt (rohkem infot saab huvijuhilt);
 • pane enda ettepanek õpilasesinduse postkasti, mis asub peamaja fuajees.

Õpilasesinduse koosseis õppeaastal 2023/2024 (20.11.2023 seisuga):

 • ÕE president (pole valitud)
 • ÕE asepresident (pole valitud)
 • Õpilaste esindaja kooli nõukogus (pole valitud) 
 • ÕE esindaja Eesti Õpilasesinduste Liidus (pole valitud)
 • ÕE esindaja Viljandi noortevolikogus (pole valitud)
 • Protokollija (pole valitud) 
 • Emma Johanna Küttä EV23
 • Emma Antonis EV23
 • Robin Hiiesalu EL22
 • Mariann Papagoi K22
 • Airi Vaht K22
 • Nikolas Remm K21
 • Viktoria Ivanova K21
 • Liis Veskimäe EV22
 • Henri Paul IS22
 • Annabel Mädamürk AM23
 • Merilin Põldveer SAT23
 • Maarja-Liis Pelska SAT23
 • Rasmus Helve KE22
 • Pauline Simona Sepp EVE23
 • Karmen Nõmme EVE23
 • Torren Tamm IS21
 • Margus Ralliste SPR23
 • Anete Rüütel K21
 • Kermo Kaur EVL21 (vabaliige)
 • Kevin Visapu EL22 (vabaliige)

Õpilasesinduse (ÕE) valimised toimusid 07-08. novembril 2023 demokraatilike valmistena. Kandideerisid üheksa valimisliitu ja neli üksikkandidaati. Valmistel hääletas 177 hääleõiguslikku õpilast. 

Terve õppeaasta jooksul on VIKKi õpilastel võimalus vabaliikmena õpilasesinduse tegevusega liituda.


ÕE eesmärk on õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine; õppetöö organiseerimises ja koolielu korraldamises kaasalöömine; kooli traditsioonide säilitamine ja arendamine; kooli sündmuste korraldamine ja koolikultuuri kujundamine; õpikeskkonna parandamine ja õpimotivatsiooni tõstmise eest seismine; koolipere erinevate osapoolte omavahelise suhtlemise ja infovahetamise arendamine ning vastuolude lahendamine; koostöö teiste õpilasesindustega ning kooli esindamine nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Õpilasesindus lähtub oma tegevustes õpilaskonna põhikirjast. Õpilasesindusse saavad kandideerida kõik VIKK õpilaskonna õpilased. Õpilasesinduse tegevust suunab huvijuht. ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta alguses ajavahemikus september-oktoober.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Õpilasesinduste liidu liige.

Vaata meie tegemisi ka FB lehel https://www.facebook.com/VIKKopilasesindus/

Idee, ettepaneku või mure korral:

 • kirjuta meie e-mailile opilasesindus@vikk.ee;
 • astu läbi ÕE koosolekutelt (rohkem infot saab huvijuhilt);
 • pane enda ettepanek õpilasesinduse postkasti, mis asub peamaja fuajees.

Õpilasesinduse koosseis õppeaastal 2023/2024 (20.11.2023 seisuga):

 • ÕE president (pole valitud)
 • ÕE asepresident (pole valitud)
 • Õpilaste esindaja kooli nõukogus (pole valitud) 
 • ÕE esindaja Eesti Õpilasesinduste Liidus (pole valitud)
 • ÕE esindaja Viljandi noortevolikogus (pole valitud)
 • Protokollija (pole valitud) 
 • Emma Johanna Küttä EV23
 • Emma Antonis EV23
 • Robin Hiiesalu EL22
 • Mariann Papagoi K22
 • Airi Vaht K22
 • Nikolas Remm K21
 • Viktoria Ivanova K21
 • Liis Veskimäe EV22
 • Henri Paul IS22
 • Annabel Mädamürk AM23
 • Merilin Põldveer SAT23
 • Maarja-Liis Pelska SAT23
 • Rasmus Helve KE22
 • Pauline Simona Sepp EVE23
 • Karmen Nõmme EVE23
 • Torren Tamm IS21
 • Margus Ralliste SPR23
 • Anete Rüütel K21
 • Kermo Kaur EVL21 (vabaliige)
 • Kevin Visapu EL22 (vabaliige)