Vastuvõtt

Statsionaarne õpe

Statsionaarne õpe ehk igapäevaõpe on tasemeõppe õppevorm, mille puhul õpe toimub iga päev vastavalt tunniplaanile.


Statsionaarne õpe eeldab igapäevast osavõttu õppetööst. Statsionaarses õppevormis moodustab iseseisev töö kuni 50% õpingute kogumahust. Statsionaarne õpe jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks ehk õpipoisiõppeks.

Koolipõhise õppes on praktika osakaal kuni pool õppekava mahust, töökohapõhises õppes on praktika vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust. 

Statsionaarne õpe eeldab igapäevast osavõttu õppetööst. Statsionaarses õppevormis moodustab iseseisev töö kuni 50% õpingute kogumahust. Statsionaarne õpe jaguneb koolipõhiseks ja töökohapõhiseks õppevormiks ehk õpipoisiõppeks.

Koolipõhise õppes on praktika osakaal kuni pool õppekava mahust, töökohapõhises õppes on praktika vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.