Event

Digioskuste algkursus (tasuta) 07 - 21. Feb Viljandi Kutseõppekeskus

1. Arvuti kasutamine- 4 t (sh 3 praktilist tundi).
Õpitakse orienteeruma arvuti töölaual, hallatakse faile ja kaustu ning neid kopeeritakse, teiseldatakse ja kustutatakse. Õpitakse tundma arvuti riistvara.
2. Interneti lühiülevaade – 20 tundi (sh 15 praktilist tundi).
Õpitakse kasutama e-posti, erinevaid veebibrausereid ja otsingumootoreid, tehakse infootsingut. Tutvutakse Eesti e-riigi teenustega, küberhügieeni ja e-ohutusega. Õpitakse digiallkirjastamiseks kasutama ID-kaarti ning tutvutakse teiste isikutuvastusvõimalusega.
3. Sotsiaalvõrgustikud, e-keskkonnad– 4 tundi (sh 3 praktilist tundi).
Õpitakse kasutama enamlevinuid sotsiaalvõrgustikke ning videokonverentsitarkvara programme.


Sihtgrupid:
Kursuse sihtgrupiks on täiskasvanud, kes vajavad paremaks tööga toimetulekuks baasteadmisi arvuti kasutamisest ning oskusi levinumate digilahendustega töötamiseks. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
  • Auditoorne: 7 akad. tundi
  • Praktika: 21 akad. tundi

Koolitaja :
  • Tatjana Kartsev
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo