ÕpilasfirmaViljandi Kutseõppekeskuses on igas 3-aastases õppekavas oluline roll ettevõtlusõppel ja õppeprotsessi osa on õpilasfirma. 

 

Teise õpinguaasta jooksul on vaja õpilastel läbida õpilasfirma programm , mille on välja töötanud Junior Achievement Eesti SA

 

Mida õpilased läbi teevad? 

  1. Meeskonna ja äriidee leidmine 

  2. Äriplaani koostamine, riskide hindamine ja kalkulatsioonide koostamine 

  3. Õpilasfirma loomine ja registreerimine JA Eesti registris

  4. Õpilasfirma tegevused(eesmärkide seadmine, tootmine või teenuse osutamine, müügitöö, juhtimine jne) ja raamatupidamine

  5. Õpilasfirma lõpetamine ja lõpparuande koostamine

Miks?

Õpilasfirma on õppimine tegevuse kaudu, et läbi praktilise kogemuse omandada juhtimis-, planeerimis-, meeskonnatöö-, müügitöö- ja suhtlemisoskusi ning rahatarkust. Noored saavad ettevõtluse kohta teadmisi ettevõtlustundides ja rakendavad need kohe õpilasfirma tegevusse ning saavad kogemused väikeettevõtte põhimõttel minimaalse riskiga. Õpilasfirma kogemus kasvatab noortes algatusvõimet, ettevõtlikkust, otsustamisjulgust ja vastutusvõimet. 

Kuidas?

Õpilasfirmaga omandad äritegevuse põhimõtted väikeettevõtte põhimõttel minimaalse riskiga õpetaja ja juhendaja toetusel.

2. õppeaastal on läbivalt õpilasfirma tunnid kõikidel õppegruppidel tunniplaanis. Igal õpilasfirmal on oma koolipoolne juhendaja, kes on õpilasfirma programmi läbinud, jälgib nende majandustegevust, on protsessis kaasas, aga ei juhi ise õpilasfirmat ja ei tee õpilaste eest midagi ära, vaid innustab, juhendab, motiveerib, julgustab, aitab konflikte lahendada. Lisaks on koolis ettevõtlusõppe õpetaja-koordinaator, kes on alati toeks kõigile õpilasfirmadele ja nende juhendajatele nõuga ja vajalike õpetustega ning vastutab tulemuste eest. 

Valminud toodete ja teenuste müümiseks korraldame koolis õpilasfirmade laadad detsembris ja kevadel. Lisaks korraldab JA Eesti ka üle-eestilise õpilasfirmade laada veebruaris ning parimatele ka võistluse maikuus. Rohkem infot  saab JA Eesti lehelt http://www.ja.ee/of.html ja www.opilasfirma.ee ning õpilasfirma tundidest.

Sellel õppeaastal registreeritud õpilasfirmad on siin nimekirjas (kasuta filtrit Viljandi maakond ja sorteeri kooli nime järgi).

Hea õppija, töö õpilasfirmas on hea kogemus eluks. Te õpite, kogete ja näete palju. Avastate endas ja sõprades omadusi, mis igapäevases koolielus ei pruugi ilmneda. 

Hea lapsevanem, kui sinu laps on õpilasfirma programmi alustamisel alaealine, siis on JA Eestile vaja anda nõusolek vastavalt  isikuandmekaitse seaduse üldmäärusele(GDPR), sest JA Eesti registreerib õpilase kontaktid, isikukoodi ning seob õpilase kooli, õppegrupi ja konkreetse õpilasfirmaga. Vormi leiab  http://ja.ee/of/materjalid.html .

Õpilased panustavad õpilasfirma aktsiakapitali oma isikliku rahaga, sest oma raha kohta tehakse alati parimad otsused ja sellest saab kõige enam õppida.

Küsimuste korral kirjuta õpetajale Kati Undla meilile kati.undla@vikk.ee

Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda!

Viljandi Kutseõppekeskuses on igas 3-aastases õppekavas oluline roll ettevõtlusõppel ja õppeprotsessi osa on õpilasfirma. 

 

Teise õpinguaasta jooksul on vaja õpilastel läbida õpilasfirma programm , mille on välja töötanud Junior Achievement Eesti SA

 

Mida õpilased läbi teevad? 

  1. Meeskonna ja äriidee leidmine 

  2. Äriplaani koostamine, riskide hindamine ja kalkulatsioonide koostamine 

  3. Õpilasfirma loomine ja registreerimine JA Eesti registris

  4. Õpilasfirma tegevused(eesmärkide seadmine, tootmine või teenuse osutamine, müügitöö, juhtimine jne) ja raamatupidamine

  5. Õpilasfirma lõpetamine ja lõpparuande koostamine

Miks?

Õpilasfirma on õppimine tegevuse kaudu, et läbi praktilise kogemuse omandada juhtimis-, planeerimis-, meeskonnatöö-, müügitöö- ja suhtlemisoskusi ning rahatarkust. Noored saavad ettevõtluse kohta teadmisi ettevõtlustundides ja rakendavad need kohe õpilasfirma tegevusse ning saavad kogemused väikeettevõtte põhimõttel minimaalse riskiga. Õpilasfirma kogemus kasvatab noortes algatusvõimet, ettevõtlikkust, otsustamisjulgust ja vastutusvõimet. 

Kuidas?

Õpilasfirmaga omandad äritegevuse põhimõtted väikeettevõtte põhimõttel minimaalse riskiga õpetaja ja juhendaja toetusel.

2. õppeaastal on läbivalt õpilasfirma tunnid kõikidel õppegruppidel tunniplaanis. Igal õpilasfirmal on oma koolipoolne juhendaja, kes on õpilasfirma programmi läbinud, jälgib nende majandustegevust, on protsessis kaasas, aga ei juhi ise õpilasfirmat ja ei tee õpilaste eest midagi ära, vaid innustab, juhendab, motiveerib, julgustab, aitab konflikte lahendada. Lisaks on koolis ettevõtlusõppe õpetaja-koordinaator, kes on alati toeks kõigile õpilasfirmadele ja nende juhendajatele nõuga ja vajalike õpetustega ning vastutab tulemuste eest. 

Valminud toodete ja teenuste müümiseks korraldame koolis õpilasfirmade laadad detsembris ja kevadel. Lisaks korraldab JA Eesti ka üle-eestilise õpilasfirmade laada veebruaris ning parimatele ka võistluse maikuus. Rohkem infot  saab JA Eesti lehelt http://www.ja.ee/of.html ja www.opilasfirma.ee ning õpilasfirma tundidest.

Sellel õppeaastal registreeritud õpilasfirmad on siin nimekirjas (kasuta filtrit Viljandi maakond ja sorteeri kooli nime järgi).

Hea õppija, töö õpilasfirmas on hea kogemus eluks. Te õpite, kogete ja näete palju. Avastate endas ja sõprades omadusi, mis igapäevases koolielus ei pruugi ilmneda. 

Hea lapsevanem, kui sinu laps on õpilasfirma programmi alustamisel alaealine, siis on JA Eestile vaja anda nõusolek vastavalt  isikuandmekaitse seaduse üldmäärusele(GDPR), sest JA Eesti registreerib õpilase kontaktid, isikukoodi ning seob õpilase kooli, õppegrupi ja konkreetse õpilasfirmaga. Vormi leiab  http://ja.ee/of/materjalid.html .

Õpilased panustavad õpilasfirma aktsiakapitali oma isikliku rahaga, sest oma raha kohta tehakse alati parimad otsused ja sellest saab kõige enam õppida.

Küsimuste korral kirjuta õpetajale Kati Undla meilile kati.undla@vikk.ee

Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda!