Algas Nordplus Juniori projekt "Baltic Countries Learning Together“

Loomise kuupäev 25.02.2019

18. veebruaril toimus Nordplus Juniori projekti "Baltic Countries Learning Together“ esimene kohtumine Jelgavas. Kuni septembrini 2019 kestvas projektis osalevad Viljandi Kutseõppekeskus, Jelgava Technical School ja Klaipėda Ernestas Galvanauskas Vocational Training Centre. Kolme Balti riigi kutseõppeasutuse töötajad õpivad kolme kohtumise jooksul tundma üksteise kultuuri ja ajalugu, jagavad oma õppemetoodikaid ning kogemusi õppetöö planeerimisel ja korraldamisel. Projekti lõpuks valmib ühine õppestend kolme riigi kultuuri ja ajaloo kohta, mida saab hiljem kasutada inglise keele ja teiste koolitundide raames.

Esimesel kohtumisel osalesid Viljandi Kutseõppekeskusest Tiiu Vaher, Piia Kivisild, Marge Hein, Ryan Sandberg ja Olev Teder. Jelgava tehnikumi külastus algas 18. veebruaril ringkäiguga koolimajas, mille jooksul tutvuti lühidalt ka õpetatavate erialadega. Teisel päeval toimusid koolide ettekanded ning lepiti täpsemalt kokku projekti edasistes tegevustes. Viimasel külastuspäeval tutvuti linna vaatamisväärsustega ning osaleti IKT-alases näidistunnis.

 

Viimati muudetud 04.03.2019.