Avatud on vastuvõtt kutsevalikuõppesse

Loomise kuupäev 29.11.2021

Kutsevaliku õpe on 2016. aastast kättesaadav tugiprogramm, mis võimaldab põhikooli lõpetanud noortel tutvuda erinevate Viljandi Kutseõppekeskuse pakutavate erialadega, teostada arendavaid tegevusi väljaspool kooli ning saada oma teekonnal tuge kogenud spetsialistidelt.

Õpe algab 17. jaanuaril 2022!

Vabu kohti veel on! 

Miks valida kutsevaliku õpe?
Kutsevaliku õpe on korraldatud väikeste rühmadena. Nii saab grupijuhendaja igale õpilasele pakkuda individuaalset lähenemist ja nõustamist. Lisaks võimalusele tutvuda erinevate ametitega, saavad
noored tutvuda ka tegevustega väljaspool kooli. Koos tehakse arendavaid tegevusi, mis aitavad teha tutvust tulevase tööeluga – näiteks abistatakse toidupangas ja loomade varjupaigas, aidatakse
korraldada spordiüritusi jne. Kutsevaliku õpe vähendab noore jaoks survet keskenduda õpitulemustele ja hinnetele ning näitab, et
õppimine ja eriala omandamine võib olla meeldiv.

Mis kutsevaliku õppes toimub?
Kutsevaliku õppe programmi käigus koostatab grupijuhendaja iga õppija jaoks sobiva,paindliku tunniplaani, mis koosneb 30% ulatuses põhiõpingutest ja 70% ulatuses valikõpingutest.

Kes saavad kutsevaliku õppe programmiga liituda?
Kutsevaliku õppega võivad liituda kõik noored, kes:
- Ei tea, milline eriala õppimiseks valida
- On alustanud õpinguid kutseõppeasutuses, kuid õpingud on jäänud pooleli
- On alustanud õpinguid gümnaasiumis, kuid õpingud on jäänud pooleli
- Ei ole põhikoolijärgselt asunud õppima ega töötama
- Vajavad tugiteenuseid või on pärit välismaalt

 

Täpsem info Ülle Kramerilt ulle.kramer@vikk.ee

Viimati muudetud 03.12.2021.