Cleveroni töötajad said elektriku kutse.

Loomise kuupäev 04.12.2020

AS Cleveron pöördus 2020 aasta alguses VIKKi poole palvega koolitada nende tehnikuid, mehhatroonikuid ja toote koostajaid elektritööde alal. Soov oli, et nende töötajad omandaksid elektriku kutsed.

Kool esitas firmale täienduskoolituse kava „Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks“. Kevadel jäi koolitus koroonaviiruse sunnil ära. Selle aasta augustis leppisime Cleveron AS-i personaliosakonnaga kokku, et teeme koolituse ära sügisel. Koolitusele tuli partneriks ka töötukassa, kes aitas ettevõtjal omapoolse rahastusega koolitust korraldada.

Täienduskoolitusele registreerus 17 töötajat.  Õppetöö algas septembris ja lõppes novembris. 80 tundi elektrialaste teooria- ja praktikaalaste teadmiste omandamisel lõppes kutseeksamiga. Kahjuks tegi ka kutseeksamil osalemisel oma töö koroonaviirus. Koolituse lõpetas 16 töötajat, neist 9 sooritasid ka kutseeksami. 7 töötajat saavad kutseeksami teha aasta jooksul.

See on hea näide, kuidas ettevõtja, töötukassa ja kooli koostöös said ettevõtte töötajad uued teadmised ja oskused a töökohal töötamiseks.

Viimati muudetud 28.01.2022.