Eriolukord muudab VIKKis õppeaega.

Loomise kuupäev 15.04.2020

Seoses koroonaviirusest tingitud eriolukorraga ja tulenevalt eriolukorras kehtivate korraldustega ning tuginedes Kutseõppeasutuste seaduse § 27 ja koolinõukogu otsustele 13. aprillist nr. 9-20, muutub VIKKi õppetöögraafik: 20.04 - 17.05. on koolis vaheaeg. Õppetöö toimub 18.05 - 12.07.2020.

„Tere! Mul selline küsimus, et mis eesmärgil tehakse VIKKis kuuajane vaheaeg? Ükski laps ega ka lapsevanem ei ole sellega arvestanud ning kindlasti on paljud noored omale suveks tööd otsinud või ka praktika kohtasi. Lisaks sellele on haridusministeerium öelnud, et õppetöö ei jätku suvel ning pärast 15.maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega, olgu selleks suhtlus-,väärtus-,sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine, arenguvestluste läbiviimine, õppepäevad jms. Lisaks pole veel kindel, et kriis möödub ja, et koolid avatakse 15.maist. Kristjan (nimi muudetud).“

Sarnaselt Kristjanile võib VIKKi nõukogu otsust teha õppetöös 20. aprillist kuni 17. maini koolivaheaeg, küsida iga VIKKis õppija või tema vanem. Küsijad viitavad haridus- ja teadusministeeriumi soovitustele õppetöö jätkumisest alates 15. maist. Enamus neist soovitustest on täitmiseks ka kutsekoolidele, eriti mis puudutab hügieeni ja ohutuma õppetöö korraldamisel. Kõik soovitused õppeaja kohta aga kutsekoolidele ei kohandu. Kutsekoolidel on teistsugune õppetöö korraldus kui üldhariduskoolides. Kutsekoolid on õppetöö korraldamisel iseseisvad, kooli nõukogu otsustab õppekorralduslikud küsimused ise, ka õppetöö aja ja vaheajad.

Kutsekoolide õppeaja otsustamise aluseks on kutseõppeasutuste seaduse § 27, mis ütleb: „Õpilase jaoks on õppeaastas vähemalt 40 nädalat õppetööd ja vähemalt kaheksa nädalat vaheaega“. Millal on koolis õppeaeg, millal vaheaeg, seda selle seadusepügala alusel otsustab kool ise. 13. aprillil otsustas Viljandi Kutseõppekeskuse nõukogu, et VIKKis on järgmised 4 nädalat õpilastel koolivaheaeg ja töötajatel puhkus. See otsus ei puuduta õppijaid, kes on ettevõtetes praktikal või kelle õpet saab jätkata e-õppena. Sel aastal pikeneb õppetöö 2 nädala võrra ja lõpeb 26. juuni asemel 10. juulil. Lõpukursused lõpetavad kooli 19. juunil. Kas see toimub aktusena või ilma, selgub juuni alguses.

Õpilaste ja nende vanemate mure on arusaadav. Tuleb muuta suviseid plaane. Aga arusaadav on ka see, et praegu on Eestis selline olukord, mida me keegi pole ette näinud. Koroonaviiruse levikust tingitud eriolukord sunnib ka ettevõtjaid, asutusi ja ka koole rakendama tavapärasest erinevaid lahendusi oma töö jätkamiseks. Selles olukorras on meil mitu käitumisvõimalust. Koolis võime mitte midagi teha ja oodata, mis juhtub. Või planeerida õppimist nii, et õppija saab tulevikus oma oodatud tulemuse, saab kutse kätte. Kutsekoolid valivad kindlasti tulevikku suunatud võimaluse.

Vaheaja põhjus on aga lihtne – VIKKis ja paljudes teistes kutsekoolides on õppetöös palju praktilist õpet. Viimase kuuga oleme koduõppes ära õpetanud ja õppinud teoreetilised kursused, nüüd on jäänud praktilised kursused. Neid ei saa me koduõppes e-õppena teha. Ei saa koduõppena õpetada automaalrile auto värvimist või ehitajale müüriladumist. Selleks tuleb olla koolis õppelaboris.

Kindlasti on ka kutsekoole, kus õppetöö jätkub tänu töö hooajalisusele ja vältimatusele. Nii on see näiteks Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis – põllutööd tuleb ära teha õigel ajal. Kevadel külvad – sügisel lõikad, korjad.

Eriolukord kestab. Mis ja millal tegelikult juhtub, seda me tegelikult veel ei tea. Tänased otsused on langetatud tänase teadmise baasil. Seniks aga – püsige kodus, puhake e-õppest, koguge energiat ja oleme valmis 18. mail taaskohtumiseks Vana-Võidus. Kõigile kaasteelistele soovin rohkelt tervist!

Tarmo Loodus

VIKK direktor

 

Ametlik teave Viljandi Kutseõppekeskuselt:

1. Seoses eriolukorra jätkumisega muudame 2019/2020 õppetöö graafikut alljärgnevalt:

1.1. Koolivaheaeg ettevõtte praktikal mitteviibivatel õpilastel on 20. aprill - 17.mai 2020.

1.2.  Ettevõttepraktikad korraldame vastavalt õppetöögraafikule. Kui mingil põhjusel ettevõttepraktika katkeb või ei toimu, tuleb praktikandil koheselt sellest teavitada koolipoolset praktikajuhendajat.

1.3. Õppetöö jätkub 18.mail ja kestab 10.juulini 2020. Loodetavasti kohtume siis koolimajas!

1.4. Õppeperioodid kestavad:

  • 7. periood 18.mai 14. juuni;
  • 8. periood 15. juuni 12. juuli;
  • 9. periood 13. juuli 2. august;
  • 2020/2021 . õa. 0 periood 3. august 30. august.

1.6. III kursuste lõpetamise planeerime jätkuvalt võidupühaks. Lõputunnistused antakse 19. juunil.

1.7. VIKK akadeemia toimub e-kohtumisena 20. aprillil. Jälgige reklaami!

1.8. Karjääripäev toimub e-kohtumisena 23. aprillil. Jälgige reklaami!

Viimati muudetud 15.04.2020.