Esikoha IT süsteemide spetsialisti kutsemeistrivõistlusel saavutas Ramses Laursoo

Loomise kuupäev 01.03.2023

Meil on hea meel teatada, et meie kooli õpilane Ramses Laursoo võitis IT süsteemide spetsialisti kutsemeistrivõistluse. See on neljas aasta järjest, kui meie kooli IT-õppe tase on tunnustust leidnud ja see on suurepärane näide meie õpilaste ja õpetajate pühendumusest ning kooli tugevast IT-haridusest.

Ramses Laursoo sõnul oli võistlus väga pingeline, kuid samas ka õpetlik kogemus. Ta tundis, et ülesanded nõudsid temalt suurt täpsust ja kiirust ning tema kogemused IT-valdkonnas aitasid tal võistlusel hästi hakkama saada. Laursoo usub, et tema tulemus näitab, et tema erialavalik on olnud õige ning ta on valinud endale sobiva ja huvitava eriala.

Arvutierialade õpetaja ja võistleja juhendaja Priit Paap lisab, et Ramses Laursoo võit tuli läbi pühendumuse ja töökuse. Ramses harjutas võistluseks päris palju. Erinevat tüüpi ülesandeid lahendades kujunes tema oskus kasutada ära oma tugevaimaid külgi ning märgata varakult vigu, mis võivad võistluspinge all tekkida. Kindlasti aitas kaasa ka kooli uus Vmware labori keskkond, mis võimaldas paremini ette valmistuda võistluseks.

Arvuti- ja teenindusõppeosakonna juhi Tiina Tambeti sõnul on koolisiseseid võistluseid meie koolis juba aastaid korraldatud ja parimad saavad võimaluse osaleda kutsevõistlustel. Võistlusest võtavad osa teise ja kolmanda kursuse õpilased. Tiina Tambet lisab: "Proovime leida ajakohaseid teemasid ja luua praktilisi ülesandeid, mida õppijad koos lahendavad. Lisaks arendame oskusi, mis võistluste tulemustes on õppijatel kõige nõrgemad."

Õppeosakonna juhi Marge Heina sõnul on võidud ja head tulemused erinevatel võistlustel tõenduseks kooli tugevast IT-õppekavast. Meie kooli vastuvõetud õpilased on teadlikud oma erialavalikust, motiveeritud, valmis õppima ja võistlustel osalemiseks pingutama. Õpetajad on pikaaegse töökogemusega ning oskavad õpilasi võistlusteks ette valmistada. Me näeme õpilaste ja õpetajate head koostööd ning mõistame, et meie eesmärk pakkuda õpet, millega tuleb toime kiirelt areneva maailma igas nurgas, on hästi teostunud.

Kokkuvõttes võib öelda, et kutsemeistrivõistlus on suurepärane võimalus noortele spetsialistidele end proovile panna ning saada kogemusi ja tagasisidet oma oskuste kohta. Võistlus motiveerib noori õppureid oma eriala süvitsi uurima ning täiendavat praktikat ja kogemusi omandama. Meie kooli õpilased ja õpetajad on tõestanud oma võimekust IT-valdkonnas ja see on suurepärane tunnustus meie kooli IT-haridusele. Oleme uhked oma õpilaste ja õpetajate üle!

Viimati muudetud 02.03.2023.