Ettevõttepraktikat võib teha ka vaheajal.

Loomise kuupäev 15.03.2021

Ettevõttepraktikat ja järelvastamisi võib teha ka koolivaheajal.

Ettevõttepraktika läbimiseks vaheajal tuleb kokku leppida koolipoolse praktikajuhendajaga ja sõlmida vastavalt kooli praktikakorrale kolmepoolne praktikaleping.

Õpilased, kes ei tee koolipraktikat sellel vaheajal, peavad seda tegema muul ajal. Osad saavad seda teha vaid suvel. 

Ka järelvastamisi saab teha koolivaheajal, kui õpetajad on tööl. Õpetajad on tagasi tööl 19. aprillil.

 

Viimati muudetud 15.03.2021.