Juhised õppijale koolitööga algamiseks 25.05.2020. a.

Loomise kuupäev 20.05.2020

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolis läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd. Alates 25. maist kehtib koolis uuendatud õppetöö läbiviimise kord.

COVID-19 pandeemia on taandumas ja lisaks distantsõppe vormile on koolis lubatud läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd. Osalise õppetöö või õppetööd toetavate tegevuste läbiviimisel kooliruumides arvestame asjaoluga, et COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Koolis on rakendatud meetmed ohutu õpi- ja töökeskkonna tagamiseks.  


1. Õppetöö korraldamine

18. maist on tavapärasele õppetööle naasnud lõpetavad õppegrupid ja osad kaugõppijad.

25. maist osalevad õppetöös ja tulevad kooli lisaks järgmised õppegrupid:

SPR19, AMK19/2, MR18, EV17, EVL17, EÜ17, SE17, PL19, PE19.

Õppetööd koolimajas jätkavad järgmised õppegrupid:

AM17, MST17, VA17, KE17, KEOP19, IS17, K17, KA18, KK18, KLK19.

E-õppega jätkavad AM18, AP18, SAT18, VA18, IS18, IS19, TA18, KA19, K18, EV19, EVL18, EÜ19, HT19, SE19.

Praktikal on õppegrupid EV18, HT18, PKE18, SE18, EL19, EVL19, K19.

Vaheajal on õppegrupid AM19, AP19, KE19, SAT19, VAV19. 
 

 • Õppetöö toimub kontaktõppe kui ka e-õppe puhul tunniplaani alusel.  
 • Kooli peahoonesse on avatud 8.00 - 18.00.
 • Kooli tulemisel ühistranspordiga soovitame kõigil kanda bussides maske.  
 • Õppijad sisenevad ja väljuvad õppehoonesse peaukse kaudu.  
 • Kooli tulles ja koolis olles hoiame omavahel 2 m distantsi. Väldime kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.  
 • Haigusnähtudega õppijad ei tohi kooli tulla (sh eksamile).  
 • Kooli sisenedes desinfitseerime käed.
 • Peamaja koridoris liigume parema käe reegli järgi - liigume paremal pool.
 • Kaitsevisiiride ja -maskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele soovituslik. Riskirühma kuuluvad  õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus.  
 • Kaitsevisiire ja –maske saab administraatorilt.  
 • Koolihoonetes viibimisel korraldame tegevused ja koolis liikumise nii, et maksimaalselt vältida õpperühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgime, et lähikontaktsete arv on võimalikult väike ja ring võimalikult muutumatu.  
 • Õppegrupid on päeva jooksul võimalikult samas ruumis. Õpetajad liiguvad gruppide juurde.
 • Ühes õpperühmas võib klassiruumis olla kuni kümme õpilast, 2 m distantsi jälgimisel kuni 13 õpilast. Õpetaja või muu koolitöötaja on ruumis lisaks õppijale.  
 • Riigieksamite ja kutseeksamite läbiviimiseks vajalikud isikukaitsevahendid (kaitsemaskid õppijatele ja läbiviivatele töötajatele, kummikindad seda vajavatele töötajatele, käte desinfitseerimisvahendid eksamiruumis) tagab eksami korraldaja SA Innove, kool on selles protsessis vahendaja.  
 • Eksamitel, riigieksamitel ja kutseeksamitel on ruumis korraga nii mitu inimest, kui võimaldab 2  meetrist distantsi nõude täitmine.
 • Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad isiklikke õppevahendeid ja isiklikke tööriideid.  
 • Kooli raamatukogu ja lugemissaal on igapäevastele lugejatele suletud. Raamatukogust raamatute laenutamine toimub ettetellimisel ja tellitud raamatud väljastatakse letist. Tellijate liikumine raamatukogu ruumides on piiratud.
 • Õpikute ja raamatute tagastamine toimub grupi õpetaja kaudu.  

2. Koolis olles tuleb täita järgmisi hügieeninõudeid: 

 • Peseme käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutame desinfitseerimisvahendit.  
 • Võimaliku piisknakkuse edasikandumise ärahoidmiseks väldime kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle) ja täidame 2 m distantsi hoidmise reeglit.  
 • Vajadusel kanname kaitsemaske. Kaitsemask toimib 4 tundi. Iga 4 tunni järel tuleb mask vahetada. Maske jagab peamajas ja õpilaskodus administraator, arvutiõppe majas õpetajad. Kasutatud mask tuleb panna kasutatud maskide kasti.
 • Korduvkasutatavad maskid tuleb vahetamisel pakkida suletud kilekotti ja kodus desinfitseerida. Kodus valmistatud maskid toimivad keskmiselt 2 tundi.
 • Me ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste asju (kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms.) Kui on vältimatu õppevahendi, eksami sooritamiseks vajaliku vahendi vm edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.  
 • Me ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda.  
 • Me katame aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid viskame kohe selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja peseme kohe käed. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist.  
 • Me ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd või eksamit kooli ruumidesse, territooriumile, vaid liigume koheselt koju või järgmisse sihtpunkti. 

3. Õpilaskodus 
 
Õpilaskodu on avatud pühapäeval kell 12. Välisuks on suletud. Sisse pääsevad ainult õpilaskodu elanikud. Õpilaskodus täidame järgmisi reegeid:

 • Õpilaskodus võivad elada haigustunnusteta õppijad kahekaupa toas. 
 • Ühine vaba aja veetmine õpilaskodu ühisruumides pole lubatud.  
 • Õpilaskodu personal omab ülevaadet õpilaskodus viibivate isikutest ja tagab, et õpilaskodusse ei siseneks selleks mitte ettenähtud isikud 

4. Hügieeni, pindade ja ruumide puhtuse tagamise meetmed

 • Käte desinfitseerimisvahendid on paigutatud liikumisteedele nähtavasse kohta:
 • - kooli sisenemisel peamajas peaukse lähedal,
 • - peamajas parklasse viiva ukse lähedal,
 • - peamajas autoõppe parklasse viiva ukse lähedal,
 • - toidutoas valamute juures,
 • - maitselaboris sisenemisel,
 • - kõikide WC-de juures,
 • - igas õppeklassis,
 • - õpilaskodus peaukse lähedal,
 • - ühiskasutatavates ruumides, jõusaalis,
 • - spordihoones sissepääsu juures,
 • - IT- majas peaukse lähedal.
 • - Peamajas administraatori lähedal, eksamiruumides, õpilaskodus administraatori lähedal, vajadusel muudes ruumides on tähistatud prügikastid viirusega saastunud jäätmete (sh isikukaitsevahendid) kogumiseks.  

 5. Toitlustamine

 • Toidutuppa siseneme suure koridori ukse kaudu (nagu tavaliselt), toidutoast väljume küljeukse kaudu.
 • Kõigile õppijatele on vastavalt seadusele tagatud toitlustamine kooli söögitoas.
 • Söömine toimub samades gruppides, milles õppetöögi. Õpilased tulevad sööma koos õpetajaga. Õpetaja tagab reeglitest kinnipidamise.
 • Vajadusel korraldame õpilaste toitlustamise toidupakkide või toidu kohale viimisega õppekohta.
 • Õpilaskodus elavatele õppijale tagame lisaks soojale koolilõunale hommikusöögi ja õhtusöögi (hiljemalt kell 16 kaasavõetav toit kooli toidutoast). Toidu kaasa saamiseks registreerib toidu soovija end söögitoas hiljemalt sama päeva hommikusöögil.
 • Kaugõppijad võivad samuti tellida toidu koju kaasa, esitades oma soov hommikul toidutoas toidujagajale.

Lõuna õpilastele algab kl 12.20 ja toimub järgmise graafiku alusel: 

 • Koolis olevate õppegruppide tund, mis toimub enne lõunasööki, kestab kuni märgitud lõunale minemise kellaajani, millest tuleb rangelt kinni pidada.
 • Kõik toidutuppa (sööklasse) sisenejad pesevad nõuetekohaselt käed.  
 • Jälgida toidutoa põrandale märgitud 2 meetri jooni ja liikumise suundi. 
 • 12.20:  AM17, MST17, EV17
 • 12.30:  VA17, KE17, KEOP19, SPR19, SE17
 • 12.40:  IS17, PL19, PE19
 • 12.50-13.15 toidutoa hooldus ja lõuna töötajatele
 • 13.15:  AMK19/2 MR18, EVL17, EÜ17 13.25 K17, KK18, KA18, KLK19.

 6. Tegutsemine õpilase või töötaja haigestumisel  

 • Haigusnähtudega õppijad ei tohi kooli tulla.  
 • Koolis haigestunud õppija teavitab haigestumisest grupijuhendajat ja läheb koju (või õpilaskodusse). Kui tegemist on hingamisteede haiguse sümptomitega, küsib õpilane koheselt õpetajalt kaitsesideme.
 • Õpilaskodus elava õppija teavitab haigestumisest administraatorit, kes korraldab tema isoleerimise kuni õpilaskodust lahkumiseni. Alaealise õpilase puhul tuleb kutsume vanema õpilasele järele. Kui õppija terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistame 112 ja kutsume kiirabi.  
 • Õppija võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.  
 • Haigestumisjuhtumi puhul konsulteerida kooli tervishoiuteenuse osutajaga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 ning käituda vastavalt juhistele. 
 •  
Viimati muudetud 20.05.2020.