Käisime soode taastamise õppepäeval

Loomise kuupäev 17.09.2021

II kursuse ehitusviimistlejad ja ehitajad käisid 16. septembril Tudusoo looduskaitsealal, et tutvuda soode ja nende taastamisega.

Eestlased on uhked meie maal laiuvate metsade ja soode üle. Paljud aga ei tea, et suur osa Eestimaa soodest on hävinenud metsa- ja põllumaade rajamisel. Sooalad, mis on peamised süsiniku sidujad, kannavad olulist ökoloogilist rolli kliima kujunemisel. Sood tagavad meile ka puhta vee varud ja toimiva veeringluse. Olles elupaigaks paljudele taime- ja loomaliikidele, on soode hoidmine vajalik elurikkuse säilitamiseks.

Õppepäeval külastasid õpilased Tudu õpperada ja Seljamäe matkarada. Üheskoos tutvuti soo kujunemisloo ja arenguastmetega. Selgeks said mitmed soodele omased taimed, linnud ja loomad. Lõpetuseks uuriti, kuidas soid taastatakse. Õppekäigul saatsid õpilasi bioloogiaõpetaja Maarika Sild,  huvijuht Marge Hein ja grupijuhendaja Piret Kukk, kelle rõõmuks teadsid õpilased juba õppepäevale minnes, miks on sood meile olulised. Seetõttu õpiti rõõmuga ja nauditi kaunist sügispäeva. Loodetavasti tuleb järgmine õppepäev sama huvitav ja tore.

Kokku toimub Eesti Looduse Fondi keskkonnateadlikkuse projekti "Soode kaitse ja taastamine" toel neli õppekäiku Tudusoo looduskaitsealal.

Viimati muudetud 17.09.2021.