Kogume õpilaste ja lapsevanemate tagasisidet

Loomise kuupäev 05.06.2024

Ootame kuni 24. juunini õpilaste ja lastevanemate tagasisidet möödunud õppeaastale. Tagasiside aitab meil paremini planeerida koolielu, õppetööd ning kooli ja kodu omavahelist koostööd. Küsimustikele vastamine on võimalik õppeinfosüsteemis Tahvellink opens on new page. Vastamine on anonüümne.

Viimati muudetud 05.06.2024.