Kolm meie kooli õpilast on nomineeritud 2022/2023 õppeaasta parima praktikandi tiitlile

Loomise kuupäev 08.11.2023

Kolm meie kooli õpilast: Rita Miljand, Gabriel Küttimaa ja Mihail Enachi on nomineeritud 2022/2023 õppeaasta parima praktikandi tiitlile, mida annab välja Eesti tööandjate keskliit.

Rita Miljand sooritas 2022/2023 õppeaastal Viljandi Kutseõppekeskuses koka eriala 3. kursuse õppurina praktika Estonia Resort Hotel & restoranis NOOT.

Praktikaorganisatsioon iseloomustab:
Isikuteeninduse, koka eriala praktikal olles said Rital tööd õigeks ajaks ja korrektselt tehtud. Mitte ühtegi hilinemist praktikale, suhtumine tööülesannetesse oli korrektne. Kui miskit jäi arusaamatuks tööülesannete täitmisel, siis praktikant Rita tuli ja täpsustas üle.

Mihail Enachi sooritas 2022/2023 õppeaastal Viljandi Kutseõppekeskuse Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala 2. kursuse õppurina praktika VMT Betoon ASis.

Praktikaorganisatsioon iseloomustab:
Betoonitööde praktikal paistis Mihaili puhul eriti silma tema töötahe – oli näha, et ei tuldud praktikale "niisama" passima ja alati, kui talle antud tööülesanded olid täidetud, uuris ta, et mida oleks vaja veel teha. Ta tundis põhjalikku huvi betooni vastu ning soovis teada, miks on teatud elemendid vaja teha just selle konkreetse tugevusklassiga ning mida täpsemalt need erinevad tugevusklassid tähendavad. Tal oli suur huvi selle vastu, mida ta teeb ning ta küsis tihti täpsustavaid küsimusi ja pakkus ka välja ka oma lahendusi. Mihail oli õpihimuline, energiat täis ja valmis tegutsema. Peale praktikat kutsusime ta VMT Betooni tööle!

Gabriel Küttimaa sooritas 2022/2023 õppeaastal Viljandi Kutseõppekeskuses IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala 3. kursuse õppurina praktika Cleveron ASis.

Praktikaorganisatsioon iseloomustab:
IT-spetsialist ja tehnilise toe spetsialisti praktikal jäi Gabriel silma initsiatiivi ja omaalgatuse võtmise poolest. Kui ta märkas dokumentatsioonis puudujääke andis ta sellest koheselt märku ning asus seda parandama. Suure pildi nägemine - tehniliste rikete vaates väga oluline omadus, mis aitab kiirelt probleemi juurpõhjuse välja selgitada ning sellele koheselt ka lahenduse leida. Praktikant ei jäänud detailidesse kinni ja rike sai kiire ja korrektse lahenduse ning ettevõtte klientide ja partnerite rahulolu tehtud tööga oli väga hea. Praktikant oli ka väga hea suhtleja ehk ülesanded, mis nõudsid info kogumist erinevatelt osapooltelt ei valmistanud talle probleeme. Ülesanded said alati õigeaegselt (kui mitte enne tähtaegselt) täidetud ning Gabriel ei vajanud juhendaja pidevat kontrolli. Kogu tiimi tagasiside praktikandile oli samuti väga positiivne ning näeksime teda hea meelega peale ajateenistuse läbimist enda tiimi liikmena.

Aplaus, aplaus ja veelkord aplaus!

Viimati muudetud 29.03.2024.