Kooli 99. sünnipäeval otsiti uusi lahendusi koolielu edendamiseks

Loomise kuupäev 16.01.2020

13. jaanuaril toimus koolimajas osaluskohvik „9 õppegrupi 99 head mõtet kooli heaks“. Üheksa teemalaua taga arutasid koolijuhid, õpetajad ning õpilased kooliperet puudutavaid probleeme ning pakuti välja võimalikke lahendusi. Teemadeks olid keskkonnahoid, õpiränne, tundide sisu ja ülesehitus, tunnidistsipliin, vaba aeg, vaimne ja füüsiline turvalisus, kooli investeeringud. Sündmust korraldanud õpilasesindus leidis, et arutelude korraldamine oli kasulik, sest see andis nii häid mõtteid kui ka aitas kinnistada noorte kaasamise praktikat koolis. Näiteks toodi välja, et lõuna aeg võiks olla lühem ning kuigi praktilised tunnid on hästi korraldatud, saaks nende kvaliteeti tõsta parema teoreetilise ja praktilise õppe lõimimisega. Kõik kitsaskohad ja ettepanekuid on edastatud arutlemiseks, hindamiseks ning elluviimiseks kooli õpilasesindusele ning nõukogule. Loodetavasti saavad parimad ideed järgmiseks aastaks, kooli 100. sünnipäevaks ellu viidud. Korraldajad tänavad õppegruppe IS17, EV17, EÜ17, AM17, KE17, HT18, MST17, VA17 ja SE17 aktiivse osaluse ning kooliellu panustamise eest!

Viimati muudetud 16.01.2020.