Kutsevaliku õpe sai rahastuse

Loomise kuupäev 05.04.2021

Märts 2021 tõi rõõmsa uudise - Viljandi Kutseõppekeskus sai kutsevaliku õppekava rakendamiseks toetust Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmi

„Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ („Local Development and Poverty Reduction“ (EE-LOCALDEV)) väikeprojektide taotlusvoorust. 

Projekti “Kutsevaliku õppe rakendamine Viljandi Kutseõppekeskuses” kogumaksumuseks on 166.680€.

Projekt kestab 30 kuud, mille jooksul luuakse 36 õppekohta. Avame selle aja jooksul 5 rühma - nii 10-kuuse  (60 EKAP), mõeldud ennekõike hariduslike erivajadustega õppijate jaoks, kui ka 5-kuuse õppeajaga (30 EKAP).

Rahastuse abil saame tegeleda õppetöö kvaliteedi tõstmisega, arendada õppekava ja koolivälist koostöövõrgustiku ning tasustada õpetajate ja juhendajate töö,

katta tööriiete, materjalide jm kulu, toetada koolisisest tugivõrgustikku erinevate koolitustega ning korraldada temaatilisi üritusi õppekava tutvustamiseks.

 

Viimati muudetud 05.04.2021.