Lasteaednike õppereis Minden-Lübbecki.

Loomise kuupäev 01.04.2019

VIKK korraldab Viljandimaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (VAHJÜ) liikmetele 7.-11.aprillil õppereisi Saksamaale Viljandi maakonna sõprusmaakonda Minden-Lübbeckisse. Õppereisi eesmärk on tutvuda sõprusmaakonna alushariduse korraldusega.

Õppereisi sisulise korralduse tagab Minden-Lübbecke maavalitsus. Õppereisil osalenu saab ülevaate Minden-Lübbecke kogukonna osalemisest õppekavade arendamisel ja rakendamisel. Tutvutakse õuesõppe võimaluste ja metoodikaga. Lasteaedade külastused annavad võimaluse vaadelda sakslaste õppemetoodikaid, interaktiivsete vahendite kasutamist õppetöös ning kas ja kuidas see on kajastatud riiklikus õppekavas. Aega jääb ka paikkonna kultuuriväärtustega tutvumiseks. Õppetöö maht on 18 akadeemilist tundi. Õppekäiku rahastavad lasteaedade pidajad.

 

Viimati muudetud 01.04.2019.