Majanduse vereringe sai VIKKist täiendust!

Loomise kuupäev 25.06.2019

Võidupüha eel lõpetamisel anti VIKKis lõputunnistused 15 eriala lõpetajatele. Enamus neist on sooritanud kutseeksamid ja saanud 4. taseme kutse. Lõpetajate head ettevalmistust näitab asjaolu, et 11 kutsekeskharidust omandanud lõpetajat said kiitusega lõputunnistused.

Nende tulemused on tulnud igapäevase hoolsa õppimisega, õpetajatelt parimate teadmiste omandamisega. Lisateadmisi on nad saanud Erasmus+ ja NordPlus programmide kaudu välispraktikatel. Oluline on ka kutsemeistrivõistlustel „Noor meister“ osalemine – sõiduautotehnik Frederik Roosimägil on ette näidata 4. koht, sisetööde elektrik Sacha Võsa on aga sel aastal Eesti parim noor elektrik!

Ainult viitega lõpetanud sõiduautotehnik Tormi Suurpuu läheb presidendi vastuvõtule VIKKi esindama.

Mul on hea meel tõdeda, et tänaste lõpetajate panused VIKKi kujundamisel on olnud muljetavaldavad. Õppija ja õpetaja koostöös sünnibki hea kool, tekib sünergia ja õppija saab meilt parima hariduse. Selleks ta ju VIKKi tuligi“ ütles tänaseid lõpetajaid iseloomustades direktor Tarmo Loodus. Ja lisas: „Õppija saavutuste eest tänan ma ennekõike meie õpetajaid, kogu kooliperet. Tänud kuuluvad aga kindlasti ka lõpetajate kaasteelistele.

Kool muutub, muutub lõpetajate vanuseline struktuur, suureneb täiskasvanute õppijate osakaal. Tänavu oli neid 52. Mittestatsionaarne õpe annab töötavatele inimestele võimaluse omandada puuduv vajalik kutse või õppida endale uus amet. Sellist võimalust pakub kool ka uuel õppeaastal.

Õppeosakonna juht Karmen Selter lisab, et „nüüd kui lõpetajad on teele saadetud, keskendume uute õppijate vastuvõtmisele. Vastuvõtt on avatud ja kestab 30. juunini“. Vastuvõtt toimub sisseastumiskeskkonna sais.ee kaudu.

Viljandi Kutseõppekeskus ehk VIKK on kutseõpet pakkuv õppeasutus. Siin on valida 19 erineva eriala ja erinevate õppevormide vahel. Õppida saab ehitust, autoasjandust, IT-d, tarkvaraarendust, kokandust, keevitamist, pehmemööbli restaureerimist, elektritööd, hoonete tehnosüsteemide ehitamist, hoonete restaureerimist(puit, kivi), puhastusteenindust, auto- ja bussijuhtimist. Täiendusõppeosakonnas on mitmed kursused kõigile soovijatele.

Viimati muudetud 04.07.2019.