Meie praktikasüsteem on kvaliteetne ja tunnustatud

Loomise kuupäev 07.06.2023

Osalesime projekti „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames praktikasüsteemi enesehindamise ja välishindamise protsessis. Ettevõtmise jooksul vaatasime üle oma praktika dokumentatsiooni, planeerimise ja elluviimise ning saime välishindajatelt lõppraporti näol tagasiside, mis sisaldab kokkuvõtet praktikaprotsessi hindamisest, kooli ja selle praktikasüsteemi lühitutvustusest, tugevustest ja parendusettepanekutest.

Meil oli hea meel lugeda, milliseid tugevusi toodi välja kooli kokkuvõtvas tagasisides ning saada ka väline heakskiit  edasisele tegevusplaanile praktikasüsteemi järjepideval parendamisel. Oleme tänulikud hindajate poolt tehtud tööle ning saadud tunnustusmärgile. Aitäh kõigile meie kooli õpilastele, töötajatele ja headele koostööpartneritele, kes osalesid selles protsessis! 

Viimati muudetud 29.03.2024.