Uudised

Metalli- ja autoõpe läbisid edukalt EKKA kvaliteedihindamise 01. juuli Tarmo Loodus

EKKA nõukogu otsustas, et järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine VIKKi mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, transporditeenused ning mehaanika ja metallitöö õppekavarühmades viiakse läbi 6 aasta pärast.


17. juunil toimus toimus Eesti Kõrg ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 2021. aasta esimese poolaasta viimane kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu seitsme kooli 16 õppekavarühma kvaliteedi hindamisotsust. Hindamisel oli ka VIKKi mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, transporditeenused ning mehaanika ja metallitöö õppekavarühmad. EKKA nõukogu otsustas, et järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine VIKKi mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, transporditeenused ning mehaanika ja metallitöö õppekavarühmades viiakse läbi 6 aasta pärast. 

Õnnitleme auto- ja metalliosakonna juhjti ja töötajaid kvaliteedihindamise eduka läbimise puhul!

Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav välishindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Kordushindamine toimub koolide nendes õppekavarühmadess, mis on saanud õppeõiguse kolmeks aastaks ja taotlevad õppekavarühmas kordushindamist. Kordushindamisel tähtajatu õppe õiguse saanud kooli õppekavarühm läbib edaspidi regulaarse kvaliteedi hindamise.

Sel aastal toimuv VIKKis materjalitootmise õppekava rüma hindamine.

Lugege lisa: https://ekka.edu.ee/uudised/kutsehariduse-hindamisnoukogu-vottis-vastu-17-hindamisotsust/?fbclid=IwAR1OvyaVSIKFpw3Q8bHK9sBWkCvJ7TqhKLy4n2PpDSN7-vUgsVv3l8OEpWM

 

 

17. juunil toimus toimus Eesti Kõrg ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 2021. aasta esimese poolaasta viimane kutsehariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu võttis vastu seitsme kooli 16 õppekavarühma kvaliteedi hindamisotsust. Hindamisel oli ka VIKKi mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, transporditeenused ning mehaanika ja metallitöö õppekavarühmad. EKKA nõukogu otsustas, et järgmine kutseõppe kvaliteedi hindamine VIKKi mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, transporditeenused ning mehaanika ja metallitöö õppekavarühmades viiakse läbi 6 aasta pärast. 

Õnnitleme auto- ja metalliosakonna juhjti ja töötajaid kvaliteedihindamise eduka läbimise puhul!


Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav välishindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Kordushindamine toimub koolide nendes õppekavarühmadess, mis on saanud õppeõiguse kolmeks aastaks ja taotlevad õppekavarühmas kordushindamist. Kordushindamisel tähtajatu õppe õiguse saanud kooli õppekavarühm läbib edaspidi regulaarse kvaliteedi hindamise.

Sel aastal toimuv VIKKis materjalitootmise õppekava rüma hindamine.

Lugege lisa: https://ekka.edu.ee/uudised/kutsehariduse-hindamisnoukogu-vottis-vastu-17-hindamisotsust/?fbclid=IwAR1OvyaVSIKFpw3Q8bHK9sBWkCvJ7TqhKLy4n2PpDSN7-vUgsVv3l8OEpWM