Õpilasesindus ja huviringid ootavad uusi särasilmseid liikmeid

Loomise kuupäev 01.10.2019

Kätte on jõudnud oktoober, mis õpilasesindus alustab uute liikmete vastuvõtmist ning käivituvad koolis tegutsevad huvi- ja spordiringid.

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna esindusorgan, mille eesmärkideks on muuhulgas õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste esindamine, koolielu korraldamine ning koolikultuuri kujundamine. Õpilasesindusel on koolielus oluline roll. Õpilasesinduse valimised toimuvad 1.-17. oktoobril:

  • 1.-11. oktoobril saavad kõik õpilased esitada liikmeks astumise avaldusi.
  • 14.-16. oktoobril toimuvad uute kandidaatidega vestlused.
  • 17. oktoobril selguvad uued õpilasesinduse liikmed, kes sõidavad juba 18. oktoobril kaheks päevaks Põltsamaale õpilasesinduse meeskonnapäevadele.

Sel õppeaastal avatakse Viljandi Kutseõppekeskuses 18 huviringi. Oma tegevust jätkavad mitmed pikaaegsed ringid, näiteks autohuviring ja võrkpall. Sel aastal lisandub aga tavapärasest rohkem täiesti uusi huviringe, näiteks heegeldamine, koomiksi loomine, paberikunst, malering. Jääme lootma, et kõik ringid leiavad omale kiirelt huvilised ning saavad usinalt tegutsema asuda.

Viimati muudetud 01.10.2019.