Õppetöö alates 8.03.2021.a.

Loomise kuupäev 08.03.2021

Tuginedes 26. veebruar 2021 nr 97 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine ja seoses hädaolukorra jätkumisega kehtib VIKKis alates 8. märtsist 21. märtsini uus töökorraldus.

Ohutu koolipäeva tagamiseks peame täitma liikumispiiranguid ja kasutama kõiki vahendeid enda ja kaaslaste viirusega nakatumise vältimiseks,

 • Esmalt kordan vana tõde – kooli võivad tulla vaid terved, ilma haigusnähtudega õpilased.
 • Kui olete lähikontaktne, jääge koju isolatsiooni, teavitage grupijuhendajat või tööjuhti, suhelge perearstiga.
 • Kui teil tekivad haigusnähud koolis, pöörduge koheselt kooli medõe poole ja käituge vastavalt tema juhistele.
 • Kui te elate õpilaskodus, jääge haigusnähtudega paikseks, teavitage sellest administraatorit. Edasi käituge tema juhiste järgi.
 • Bussides ja koolis on maskikandmine kohustuslik!!!

Tuginedes 26. veebruar 2021 nr 97 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine ja seoses hädaolukorra jätkumisega kehtib VIKKis alates 8. märtsist 21. märtsini järgmine töökorraldus:

 1. Kooli õpetajad ja töötajad, kellel on tulenevalt töö iseloomust võimalik teha tööd kodus, teevad seda kodus. Kodutööl viibimine tuleb kooskõlastada osakonna juhiga.
 2. Tööaeg õpetajatel ja õppijatel on vastavalt tunniplaanile. Töö sisuks on tundide andmine koolis viibivatele õppegruppidele, õpiraskustega õpilastele konsultatsioonide andmine, distantsõppe läbiviimine vastavalt õppetöö graafikule.
 3. Tööaeg teistel töötajatel on tavapärase graafikuga.
 4. Koolimaja on avatud kell 8 - 18.
 5. Õppetöö 8.-21. märtsil toimub vastavalt tunniplaanile kontaktõppena koolis.
 6. Koolis on I ja III kursuse õppijad (EV18, HT18, PKE18, SE18, AM18, AP18, AVO18, KE18, SAT18, IS18, K18, TA18, K20, AM20, AP20, KE20, SAT20/1, SAT20/2, SE20 ja HT20, VA20). Toimuvad praktilise õppe tunnid.
 7. Koolis on haridusliku erivajadusega õppegruppide õpilased (KVA20, EVL18, EVL19, EVL20 , EL19, EL20)
 8. Koolis on sessioonõppe õpilased (KK20, MSD20, VAK20/1, BUK20/1, VAKO20, MR20, SEK19, PT20, KAV19, KAJ20).Distantsõppel on II kursuse õppijad ja sessioonõppe õppegrupid TAK19, TAK20, ISK20, KLVG19, KLVG20.
 9. Õppetöö toimub vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile.
 10. Koolimajas tuleb kanda maske või visiiri. Maske ja visiire saab administraatorilt.
 11. Õpilased, kes ei saa kanda maske, peavad kandma visiiri. Palun grupijuhendajatel välja selgitada visiiride vajadus. Haldusjuhil palun visiirid väljastada.
 12. Grupijuhendajad esitavad 10. märtsil koduõppes osalevatele õpilaste toiduraha väljamaksmiseks 8.-21.03.2021.a. nimekirjad juhiabile.
 13. Haldusjuht tagab õppehoonetes vajaliku sanitaartingimuste täitmise.

Meie kõigi esmane ülesanne on tagata tervislik töökeskkond, vältida nakatumist koroonaviirusega. Selleks on mitmed lihtsad meetmed, mida igaüks meist saab täita:

 • kanname maske, vajadusel visiire;
 • hoiame käed viirusevabad (peseme, kasutame desoaineid);
 • hoiame suhtlemisel vahet 2 meetrit;
 • kanname ka ühistranspordis kooli tulles ja siit minnes maske;
 • oleme võimalikult vähe avalikus ruumid, püsime kodus.

Kui me neid põhimõtteid järgime, on koroonaviirusesse nakatumise oht tunduvalt väiksem. Nii oleme ise terved ja hoiame teised terved, See on meie endi teha, et me oleme terved!!!

Koolis rakendame samuti kõikvõimalikke meetmeid, et vältida nakatumist. Kõik töötajad ja õppijad kannavad koolis maske. Kellel on mask vastunäidustatud, kannab visiiri. Maske ja visiire saab administraatori käest.

Soovin meile kõigile tervist ja hoidke end viiruse eest!

Tarmo Loodus

Viimati muudetud 08.03.2021.