Õppetöö algab taas 19. aprillil!

Loomise kuupäev 11.04.2021

Olukord koroonaviirusesse nakatumisega on normaliseerumas. Alates 19. aprillist on õppetööl tagasi lõpukursused. Toimuvad praktiline õpe ja eesti keele kirjalik riigieksam.

Koolis on järgmised õppegrupid:

  • Arvuti- ja teenindusõppeosakond: K18, KA19
  • Auto- ja metalliõppeosakond: AM18, AP18, AVO18, KE18,MSD20, SAT18
  • Ehitusõppeosakond: EV18, EVL18, HT18, PKE18, SE18
  • Distantsõppel on arvuti- ja teenindusosakonna õppegrupid: IS18, IS19, IS20, ISK20, TA18, TAK20. Auto- ja metalliõppeosakond: BUK20/1, VAK20/1
  • Õppetöögraafiku alusel toimub õppetöö ka õppegruppidel KAJ20 ja KAV19.

Teised õppegrupid on jätkuvalt ettevõttepraktikal või vaheajal- esialgu kuni 25.aprillini.

Kooli tulles, koolis olles ja koju minnes kanna kindlasti kaitsemaske, desinfitseeri käsi ja hoia kaaslastega 2 m vahet.

Järgmisel nädalal peale valitsuse otsuseid anname teada kunas ja kuidas ülejäänud grupid õppetööd jätkavad.

Õppetööga alustamise otsus on tehtud tuginedes Vabariigi Valitsuse korraldusele "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“, mille raames on lubatud õpilasel viibida ja liikuda õppehoonetes mida kasutatakse õppetegevuseks, kui sooritatakse praktilist õpet, eksameid või teste.

Viimati muudetud 15.04.2021.