Õppetöö ja koolielu korraldus alates 14.12.2020

Loomise kuupäev 09.12.2020

Vabariigi valitsuse korraldusel on alates 14.detsembrist üldhariduskoolid suletud ja kutsekoolides toimub õpe hariduslike erivajadustega õppijatele, praktilises õppes osalejatele ning konsultatsioonid.

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut, seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa.

Tuginedes sellele otsusele korraldame oma koolitööd nõukogu otsusel 14.12.2020. – 10.01.2021. järgmiselt:

 1. Maskide kandmine on koolis kõigil kohustuslik.
 2. Alates 14.12 kuni 18.12 on tavapäraselt koolis kõik lihtsustatud õppel olevad õppegrupid (EL, EVL, SPR, KA, KVA, PT). Õppetöö toimub tunniplaani alusel.
 3. Alates 14.12 kuni 18.12 on tavapäraselt koolis kõik õppegrupid, kellel on praktilised tööd ehk toimub õppepraktika. Õppetöö toimub tunniplaani alusel.
 4. Alates 112 kuni 18.12 on üldainete ja muude teoreetiliste ainete õpetamine osaliselt distantsõppel.
 5. Tunniplaan on valmis esmaspäeva hommikul. Tunniplaanis on selle perioodi tunnid.
 6. VIKK Akadeemia jääb ära, jõulupeod jäävad ära. Müürseppade ja elektrike vabariiklik kutsevõistlus lükkub edasi.
 7. Õppetöö lõpeb kõigil 18.12.2020.
 8. Vaheaeg on 20. detsembrist 10. jaanuarini. Tagasi koolis oleme 11. jaanuaril.

Kandke maske, hoidke 2 meetrist vahemaad, olge kodus ja hoitud, olge terved.

Tarmo Loodus

 

Allpool on kokkuvõte VV korraldusest.

 

Haridusasutuste piirangud

14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on lubatud koolis viibida  hariduslikke tugiteenuseid vajavatel õppijatel (lihtsustatud õppekava alusel õppijad), õppijad konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks ja praktilist õpet tegevad õppijad.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Õpilaskodud

Õpilaskodudes on soovitatav hajutada inimeste koosviibimist ja liikumist. Nt liiguvad ja viibivad koos kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kogunemisi soovitame mitte teha.

Üle-eestilised piirangud: noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe

14. detsembrist 3. jaanuarini (kaasa arvatud) on sisetingimustes toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt.

•             Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

•             Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

•             Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast iga kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendõppel ja täiendkoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Lisainfo:

 • Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
 • Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750. Haridustehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt.
 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee.
 • Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.
Viimati muudetud 11.12.2020.