Tahan saada meistriks!

Loomise kuupäev 25.06.2019

Tahan saada meistriks!! Viljandi kutseõppekskuses Vana-Võidus käib uute õppijate vastuvõtt. Kool pakub uut õppimisvõimalust 360 inimesele. Valikus on 30 erievat õppimisvõimalust. Tänase päeva seisuga (25.06.19) on õppimissoovi esitanud 152 inimest.

Populaarsein eriala on mööblirestaureerija, konkurss 1,4. Peale põhikooli õpitavatest erialadest on populaarsed ka mootorsõiduki tehniku (0,75) ja ehitusviimistluse (lihtsustaud õpe, 0,85) erialad. Keskhariduse baasil õpitavatest erialadest on populaarsed nooremtarkvaraarendaja (1,25) ja sisetööde elektriku (0.83) erialad.

„Täna oli õppima soovijate avalduste aktiivse vastuvõtu esimene päev. Tulemus on hea. Loodan, et reedeks on kõik õppidasoovijad oma valiku teinud. Uus nädal on õppida soovijate kohtumised erialaõpetajatega ja seejärel teeb kool otsused õppima asujate vastuvõtuks kooli. Loodame, et õppida soovijaid jätkub kõikidele erialadele“ ütles õppejuht Helen Roosileht.

Vastuvõtukomisjoni esimees Karmen Selter lisas, et õppima asumise soovi avaldamiseks tuleb kasutada internetilehekülge sais.ee. Selles saab esitada avalduse ja peale seda väljastab süsteem kutse tulla kooli vestlusele. Vestlused toimuvad 2.-4. juuli kell 9 – 14.

Eriti on oodatud põhikooli järgsesse õppesse sisetööde elektriku, autoplekksepp-komplekteerija, keevitaja, hoone tehnosüsteemide ehitaja ja veoautojuhi eriala õppijad. Keskhariduse baasil on vabu kohti koka, puit või kiviehitiste restauraatori erialadele.

Õppima asumise sooviavaldusi võtab kool vastu 30. juunini elektrooniliselt sais.ee link opens on new pagekeskkonnas ja Viljandi Kutseõppekeskuses Vana-Võidus sel nädalal igal tööpäeval 9 – 14 Looduse tee 2 peahoones.

Viljandi Kutseõppekeskus ehk VIKK on kutseõpet pakkuv õppeasutus. Siin on valida 19 erineva eriala ja erinevate õppevormide vahel. Õppida saab ehitust, autoasjandust, IT-d, tarkvaraarendust, kokandust, keevitamist, pehmemööbli restaureerimist, elektritööd, hoonete tehnosüsteemide ehitamist, hoonete restaureerimist, puhastusteenindust, auto- ja bussijuhtimist. Täiendusõppeosakonnas on mitmed kursused kõigile soovijatele.

Meie oleme valmis õpetama - tooge avaldus VIKKI!

 

Viimati muudetud 26.06.2019.