Oluline

Võimalik liituda jaanuaris õppetööd alustava kutsevaliku õppegrupiga! 24. jaanuar Marge Hein


Mis on kutsevaliku õpe?

See on kutseõppeks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus saadakse erinevaid erialaseid algteadmisi ja kogemusi, mis aitavad teha edasise õppimise otsust. See annab lisaks valmisoleku õpingute jätkamiseks ka valmisoleku tööturule siirdumiseks.

Kes sobib õppima?

  • ei ole lõpetanud põhikooli aga oled 17- 25 aastane noor,
  • oled lõpetanud põhikooli aga Sa ei tea, mis eriala Sa õppida tahaksid,
  • oled katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis,
  • Sinu tervislik seisund piirab Su valikuid ning Sa ei tea, mis Sulle töö - ja karjäärimaailmas üldse sobib (HEV õppija),
  • Sa ei tööta ega õpi. 

Jaanuaris 2023 alustab õpinguid kuuekuulise õppega grupp. Milline on õppetöö?

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on vahelduses ja mahuliselt tasakaalus. Tähtis osa õppes on osalemine erinevate erialade praktilistes tundides, karjääriplaneerimine, suhtlemine, liikumine ning individuaalsed kohtumised tugispetsialistidega.

Õppekava ja rakenduskava.

Tundub huvitav ja tahad veel küsida, siis info saad: 

sotsiaalpedagoog Maili Mäehunt: maili. maehunt@vikk.ee, tel.: 56291078

grupijuhendaja Ülle Kramer: ulle.kramer@vikk.ee, tel: 56877910

Mis on kutsevaliku õpe?

See on kutseõppeks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus saadakse erinevaid erialaseid algteadmisi ja kogemusi, mis aitavad teha edasise õppimise otsust. See annab lisaks valmisoleku õpingute jätkamiseks ka valmisoleku tööturule siirdumiseks.

Kes sobib õppima?

  • ei ole lõpetanud põhikooli aga oled 17- 25 aastane noor,
  • oled lõpetanud põhikooli aga Sa ei tea, mis eriala Sa õppida tahaksid,
  • oled katkestanud õppe kutsekoolis või gümnaasiumis,
  • Sinu tervislik seisund piirab Su valikuid ning Sa ei tea, mis Sulle töö - ja karjäärimaailmas üldse sobib (HEV õppija),
  • Sa ei tööta ega õpi. 

Jaanuaris 2023 alustab õpinguid kuuekuulise õppega grupp. Milline on õppetöö?

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on vahelduses ja mahuliselt tasakaalus. Tähtis osa õppes on osalemine erinevate erialade praktilistes tundides, karjääriplaneerimine, suhtlemine, liikumine ning individuaalsed kohtumised tugispetsialistidega.

Õppekava ja rakenduskava.

Tundub huvitav ja tahad veel küsida, siis info saad: 

sotsiaalpedagoog Maili Mäehunt: maili. maehunt@vikk.ee, tel.: 56291078

grupijuhendaja Ülle Kramer: ulle.kramer@vikk.ee, tel: 56877910