Õppijate tunnustamine ja mõjutamine

4. ÕPPIJATE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

4.1.Heade saavutuste eest õppe – ja praktilises töös, huvitegevuses ja muudes koolielu valdkondades tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

4.1.1.suuline või kirjalik kiitus;

4.1.2.suuline või kirjalik tänu;

4.1.3.tänulõuna;

4.1.4.õppestipendiumi maksmine;

4.1.5.majutamine õpilaskodus soodustingimustel;

4.1.6.preemiasõit või õppereis;

4.1.7.välismaale õppima või praktikale suunamine;

4.1.8.rahaline preemia, kinkekaart või mälestusese;

4.1.9.õpilaste esitamine tunnustamiseks koolivälistele institutsioonidele;

4.1.10.kiituskiri, aukiri;

4.1.11.kooli auraamatusse kandmine.

4.2.Õppedistsipliini, kooli või õpilaskodu sisekorra nõuete või - eeskirjade  mittetäitmisel õpilase poolt rakendatakse  järgmisi mõjutusvahendeid:

4.2.1.märkus (suuline või kirjalik);

4.2.2.noomitus;

4.2.3.vali noomitus;

4.2.4.ühiskasulik töö;

4.2.5.katseajaga kooli või õpilaskodusse jätmine;

4.2.6.koolist või õpilaskodust välja arvamine.

4.3.Ettepaneku õppija tunnustamiseks ja mõjutamiseks teeb üldjuhul grupijuhendaja, samuti töötaja, kelle juhendamisel õppija on.

Avaldatud 10.04.2024. Viimati muudetud 10.04.2024.