VIKK õppijate õigused

2. VIKK ÕPPIJATE ÕIGUSED

2.1. Saada heal tasemel õpetust oma valitud erialal.

2.2. Kasutada kooli raamatukogu, lugemissaali, kooli rajatisi, õppe - , spordi- ja muid vahendeid selleks ette nähtud ajal ja otstarbel.

2.3. Kasutada seaduse ja kooli põhikirjaga antud soodustusi ja õigusi.

2.4. Osaleda kooli õpilasesinduses.

2.5. Pöörduda kooli direktori, nõukogu, nõunike kogu või haridusministeeriumi poole juhul, kui tema õigustatud küsimused pole leidnud lahendamist grupijuhendaja, kooli juhtide või nõukogu poolt.

Avaldatud 10.04.2024. Viimati muudetud 10.04.2024.