Juhised õppijale koolitööga algamiseks 18.05.2020.a.

Loomise kuupäev 13.05.2020

Vaata Juhised õppijale

Õppijaid, õpetajaid ja teisi töötajaid on kooli lubatud alates 15. maist. koolis on rakendatud meetmeid ohutu õpi- ja töökeskkonna tagamiseks.

18. maist tulevad kooli järgmised õppegrupid: AM17, MST17, VA17, KE17, KEOP19, IS17, K17, KA18, KK18, KLK19, SEK18, MR19, AMK19/1, SATK19.

18.maist on e-õppes järgmised õppegrupid: AM18, AP18, KE18, SAT18, VA18, IS18, K18, IS19, KA19, TA18, EV19, EL19, EVL18, EÜ19, HT19, SE19.

Vaheajal on järgmised õppegrupid: AM19, AP19, KE19, SAT19, VAV19.

Praktikal on järgmised õppegrupid: EV18, HT18, PKE18, PL19, SE18, SPR19, K19.

Alates 25.maist osalevad õppetöös: EVL17, EÜ17, SE17, MR18, PE19, EV17

Õppetöö korraldamine:

 • Õppetöö toimub kontaktõppe kui ka e-õppe puhul tunniplaani alusel.
 • Kooli peahoone on avatud 8.15-18.00.
 • Kooli tulemisel ühistranspordiga (buss, rong) soovitame kõigil kanda maske.
 • Maskide kandmine koolis on vabatahtlik. Soovitame maske kanda riskirühma (kellel on mingi krooniline haigus) õpilastel.
 • Õppijad sisenevad ja välljuvad õppehoonesse peaukse kaudu.
 • Kooli tulles ja koollis olles hoiame 2 meetri distantsi. Väldime kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.
 • Tundide pikkus on 45 minutit. Koolis olevate õppegruppide tund, mis toimub enne lõunasööki, kestab kuni märgitud kellaajani ja sellest tuleb rangelt kinni pidada. Õppegrupp liigub lõunale koos õpetajaga järgides kõiki ohutusreegleid.
 • E-õppel olevatel õppegruppidel toimub õppetöö tunniplaani alusel ja samadel põhimõtetel ning tingimustel nagu enne vaheajale minemist. 

Toitlustamine:


Lõuna õpilastele algab 12.20 ja toimub järgmise graafiku alusel:

 • 12.20 SEK18,  AM17,  MST17
 • 12.30 VA17,  KE17,  KEOP19
 • 12.40 IS17
 • 12.50-13.15 toidutoa hooldus ja töötajate lõuna
 • 13.15 AMK19/1,  SATK19,  MR19
 • 13.25 K17,  KK18,  KA18,  KLK19

 

Palun lugege läbi detailsem juhised õppijale

Viimati muudetud 15.05.2020.