Kursused

Link koolituskalendrile on SIINlink opens on new page

Link koolitustele, millel pole veel toimumise kuupäevi on SIINlink opens on new page

Koolitusega tutvumiseks ja registreerumiseks kliki kursuse nimetusele. 

 

Koolitused on tasuta, tasulised või ettevõtte poolt tellitud. 

Tutvu eelnevalt Viljandi Kutseõppekeskuse täiendusõppe osakonna õppekorralduse alustega ja kvaliteedi tagamise alustega.

TASUTA KOOLITUSED

NB! Tasuta koolitused on hetkel tellimisel ja neid kodulehel veel ei näe.

Koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Koolituste toimumist finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine  ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine".

Tasuta koolitused on mõeldud  täiskasvanud elanikkonnale. Programmi kohaselt loetakse täiskasvanud elanikkonnaks inimesi, kes:

  • ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud)

Tasuta koolituste prioriteetseteks sihtrühmadeks on:

  • erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
  • keskhariduseta täiskasvanud;
  • aegunud oskustega täiskasvanud.

Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad.

Sihtrühma ei kuulu:

  • õppeasutuse enda personal;
  • tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.
 

TASULISED KOOLITUSED

Eraisikud saavad meie kooli kursuste eest tasutud summat näidata oma tuludeklaratsioonis koolituskuluna (v.a hobikoolitused), mis arvatakse tema maksustamisperioodi tulust maha (Tulumaksuseadus §26). 

Pikemaid koolitusi on võimalik maksta osade kaupa.

Viljandi Kutseõppekeskus on Eesti Töötukassa koostööpartnerlink opens on new page

 

Kaugelt tulijatel on võimalus ööbida õpilaskodus.

Õpilaskodu info tel 435 1034

 

Info 
Täiendusõppeosakond
Tel 433 3095, 5303 7346
koolitus@vikk.ee

 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 27.02.2024.