Veoautojuht - 3 a

Veoautojuht - 3 a

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Veoautojuht
Õppeliik 4. taseme kutseõpe / kutsekeskharidusõpe
Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 3 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 24.06.2024
Eriala lühitutvustus

Veoautojuht tegeleb C- ja CE-kategooria sõidukite juhtimisega ja transpordi teenuste osutamisega. Tunneb kaubaveoga seonduvat seadusandlust ja dokumentatsiooni ning koorma kinnitamise ja veose ohutuse põhimõtteid. Töö eeldab tervislikku seisundit, mis lubab töötada C- ja CE-kategooria sõidukijuhina ja suhtlemist klientide ning kaastöötajatega. Valikainetena on (3-aastases õppes) võimalik omandada teadmisi tööriistadest ja garaažiseadmetest, sõiduautode hoolduse-, keevitamise-, lukksepatööde tehnoloogiate kohta ning õlidest ja määrdeainetest. Hea õppeedukuse korral on võimalik omandada lisaks ka D-kategooria juhtimisõigus ja bussijuhi kutse. C- ja CE- ning D-kategooria juhtimisõigus antakse juba 18-aastasele isikule, kel on läbinud autojuhi ametikoolituse.

Õppekorraldus

Õppetöö toimub päevaõppena E-R üldjuhul 09:10 - 16:35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile.  Aastas on 40 õppenädalat mille hulka arvestatakse ka ettevõttepraktika. Õpe lõpeb kutseeksamiga. Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga  tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Õppe- ja rakenduskavad
õppekava ja rakenduskavad
Meie pakume
kaasaegset õpikeskkonda ja autoparki (Mercedes-Benz veoautod ja bussid), korralikku õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega.
Teilt ootame
huvi autode vastu ning soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.
Pärast kooli

ootavad sind autovedusid tegevad ettevõtted nii Eestis kui Euroopas.

Kontakt
Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.