Ehitusviimistlus - 3 a

Ehitusviimistlus - 3 a

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Ehitusviimistlus
Õppeliik 4. taseme kutseõpe / kutsekeskharidusõpe
Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 3 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 24.06.2024
Eriala lühitutvustus

Ehitusviimistleja töötab ehitus- või kinnisvarahooldus ettevõtetes. Nende põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistlevate pindade ettevalmistamine, tasandamine, krohvimine, pahteldamine ja  lõppviimistluse teostamine (nt värvimine, lakkimine, õlitamine jmt) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga) ning plaatimine. Tööülesanne hõlmab viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist. Tööd jätkub kogu eluks – vanad ehitised vajavad pidevalt uuendamist ning ka uusi hooneid tuleb aina juurde. Õppekava läbimisel sooritatakse maalri või plaatija 4. taseme kutseeksam.

Õppekorraldus

Kutsekeskhariduse (3a) õppetöö toimub päevaõppena E-R üldjuhul 09:10 - 16:35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile.  Aastas on 40 õppenädalat mille hulka arvestatakse ka ettevõttepraktika. Õpe lõpeb kutseeksamiga. Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga  tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Õppe- ja rakenduskavad

Õppekava. link opens on new page Ehitusviimistlus 3a

Rakenduskava. link opens on new page Ehitusviimistlus - 3 a (tavagrupp)

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.
Teilt ootame
Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.
Pärast kooli

Enamik maaler-plaatijaid töötab ehitus- ja kinnisvarahooldus ettevõtetes. Oskuslik ja kutsetunnistusega maaler-plaatija on alati hinnatud ja oodatud töötaja.

Kontakt
Kontakt
Avaldatud 04.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.