Noorem tarkvaraarendaja - 2 a (sessioonõpe)

Noorem tarkvaraarendaja - 2 a (sessioonõpe)

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Noorem tarkvaraarendaja
Õppeliik 4. taseme kutseõpe
Õppevorm Mittestatsionaarne õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 2 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 11.08.2024
Eriala lühitutvustus

Noorem tarkvaraarendaja kutse võimaldab sul mitte ainult panustada tehnoloogia arengusse, vaid avab ka laiaulatuslikke karjäärivõimalusi erinevates sektorites. Noorem tarkvaraarendaja õppe käigus õpitakse veebiarendust, andmebaase, tarkvaraprojekti kavandamist ja väljatöötamist ning testimist. Õpetajad on kõik hetkel tarkvaraarenduses tegutsevad praktikud.

Noorem tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud arhitektuurile ning disainile. Tööülesanneteks võivad olla toote või projekti kavandamine, rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine, testimine, lahenduse kasutuselevõtt ja dokumenteerimine. 

See eriala on sinu jaoks, kui omad loogilist, analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ning soovid pidevalt arendada oma kutsealaseid oskusi. Tarkvaraarendaja igapäevatöö nõuab mitte ainult individuaalset pädevust, vaid ka head meeskonnatöö oskust, isegi olukorras, kus meeskonnaliikmed võivad füüsiliselt asuda üksteisest eemal. See eeldab õppimistahet, koostöö- ja kohanemisvõimet, suhtlemisvalmidust, tulemustele orienteeritust, vastutustunnet, korrektsust, täpsust, enesedistsipliini ja stressitaluvust.

Õppekorraldus

Mittestatsionaarne õpe toimub 4-nädalaste tsüklitena: esimene nädal 3 päeva koolis ja järgnevad 3 nädalat iga nädal 1 päev videotunde. 

Õppesisu:

 • IT valdkonna alusteadmised
 • Programmeerimise alused
 • Tarkvara arendusprotsess
 • Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad
 • Andmebaasisüsteemide alused
 • Veebirakenduste loomise alused
 • Tarkvarasüsteemide testimine
 • Programmeerimine II
 • Hajusrakenduste alused
 • Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonis
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika
 • Valikõpingud
Õppe- ja rakenduskavad
Mittestatsionaarse õppe õppekavalink opens on new page ja rakenduskavalink opens on new page
Meie pakume
kaasaegseid õppetöövahendeid, moodsat õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega.
Teilt ootame
huvi programmeerimise ja probleemide lahendamise vastu ning valmisolekut pühenduda õppimisele.
Pärast kooli

ootavad sind veebi- ja tarkvaraarenduse ettevõtted. Pärast kooli on võimalus alustada oma ettevõttega või jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolis.

Kontakt
Avaldatud 01.02.2024. Viimati muudetud 05.04.2024.