Kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitus - 3 a

Kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitus - 3 a

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
Õppeliik 4. taseme kutseõpe / kutsekeskharidusõpe
Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 3 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 24.06.2024
Eriala lühitutvustus

Kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitaja (ehk üldehitaja) põhilised tööülesanded on tellistest, kividest ja plokkidest seinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ja muude ehitusdetailide ehitamine ja remont. Töö käigus tuleb osata püstitada tellinguid ning valmistada betoon- ja raudbetoonkonstruktsioone. Lisaks kuuluvad ehitajate tegevusalasse oma töökoha ning –seadmete korrashoid. Ehitusalal on oluline koostöö ja korrektsus. Õppekava läbimisel sooritatakse Müürsepp,  tase 4 või Betoneerija, tase 4 kutseeksam.

Õppekorraldus

Õppetöö toimub päevaõppena E-R üldjuhul 09:10 - 16:35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile.  Aastas on 40 õppenädalat mille hulka arvestatakse ka ettevõttepraktika. Õpe lõpeb kutseeksamiga. Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga  tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Õppe- ja rakenduskavad

õppekavalink opens on new page Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 4.tase

rakenduskavalink opens on new page Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 4.tase

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.
Teilt ootame
Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.
Pärast kooli

Ootavad sind kõik ehitusega tegelevad ettevõtted või töö FIE-na.

Kontakt
Avaldatud 04.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.