Plaatija - 0,5 a (sessioonõpe)

Plaatija - 0,5 a (sessioonõpe)

ESITA AVALDUS

Õppekava Plaatija
Õppeliik 4. taseme kutseõpe
Õppevorm Mittestatsionaarne õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 6 kuud
Vastuvõtt 01.07 - 18.10.2024
Eriala lühitutvustus

Plaatimine kui üks oluline osa  ehitusviimistluse erialast on väga populaarne. Põhjuseks on soe töökoht ja mõnus töö - plaatijad töötavad üldjuhul soojas ruumis, valmistavad ette ja katavad erinevaid pindu plaatidega. Tööd jätkub kogu eluks, sest vanad elamud vajavad pidevalt uuendamist ning ka uusi elamispindu tuleb aina juurde. Hea plaatija on hinnatud spetsialist nii uusehitiste viimistlustöödel kui ka vannitubade, saunade, köökide ja teiste ruumide remontimisel.

Plaatija töös tuleb kasuks tugev matemaatiline mõtlemine ja ruumitaju, mis võimaldab teha sobilikke plaadijaotusi. Teisalt kulub marjaks ära ka kunstnikusilm, mis tabab sümmeetriat ja näeb värvidemängu. Sõltuvalt tööst tuleb samaaegselt osata täpselt jooniseid lugeda, eos võimalikke puudusi märgata, arvestada erinevate aluspindadega ja sobivusel pakkuda ka iseseisvalt parimaid tehnilisi lahendusi või värvikombinatsioone.

Õppekorraldus

Mittestatsionaarne õpe toimub kord kuus nädalase sessioonina, reeglina E-R 8.10 - 16.35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile. Lisaks tuleb läbida 6 nädala pikkune ettevõttepraktika plaatimistöid teostavas ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel. Kokku toimub koolis aasta jooksul 6 nädalast õppesessiooni millest viimasel toimub ka kutseeksam.

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga  tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Õppe- ja rakenduskavad

Plaatija erialaõppekava link opens on new page ja rakenduskavalink opens on new page.

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides. 
Teilt ootame

Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Pärast kooli

Enamik plaatijaid töötab ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Oskuslik ja kutsetunnistusega plaatija on alati hinnatud ja oodatud töötaja.

Kontakt
Kontakt
Avaldatud 04.05.2018. Viimati muudetud 05.04.2024.