ETTEVÕTTELE

Praktika on kutseõppe kõikide õppekavade kohustuslik osa. Ettevõttepraktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatud sihipärane  tegevus, mis on suunatud koolis õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele  töökeskkonnas juhendaja  juhendamisel.

Koolis on igas õppeosakonnas oma praktikakoordinaator.

Ehitusõppeosakonna praktikakoordinaator on Rein Soesoo:

e-post rein.soesoo@vikk.eelink opens on new page

telefon +372 5687 7920.

Arvuti- ja teenindusõppeosakonna praktikakoordinaator on Tiina Koovit:  

e-post tiina.koovit@vikk.eelink opens on new page,

telefon  +372 5696 6163.

Auto- ja metalliõppeosakonna praktikakoordinaator on Aile Jakobson:

e-post aile.jakobson@vikk.eelink opens on new page,

telefon +372 5696 7313.

Tulemusliku praktika eelduseks on väga hea koostöö ettevõttepoolse praktikajuhendaja ja praktikandi vahel:

 1. tutvusta praktikandile ettevõtet, temaga enim kokku puutuvaid töötajaid;
 2. tutvusta organisatsioonis kehtivaid reegleid ja head tava;
 3. suurenda praktikandi teadlikkust ohutust töökeskkonna kasutamisest;
 4. lepi praktikandiga kokku kindel kohalkäimise ajakava;
 5. lepi praktikandiga kokku suhtlemise viis (telefon, e-post, sõnum jne);
 6. julgusta praktikanti küsima küsimusi ja otsima ise vastuseid;
 7. ole praktikandiga igas olukorras toetav ja sõbralik;
 8. anna praktikandile vahetut ja konstruktiivset tagasisidet;
 9. ole eeskujuks väärtuste kujundamisel ja oskuste arendamisel;
 10. jäta praktikandile positiivne kogemus Sinu ettevõttes olemisest. Lisainfolink opens on new page
 11. Eesti Tööandjate Keskliit praktikastlink opens on new page

 

Avaldatud 08.02.2024. Viimati muudetud 21.02.2024.