Toimingud praktika ajal

  1. Praktikajuhendaja poolt antud tööülesannete täitmine.
  2. Igal tööpäeval ülesannete dokumenteerimine ÕISis praktikapäevikusse. 
  3. Võimaluse korral pildimaterjali kogumine (esitluse visualiseerimiseks, arengumappi lisamiseks). 
Avaldatud 08.02.2024. Viimati muudetud 15.02.2024.