Toimingud praktika ajal

  1. Tööülesannete andmine lähtudes praktikakavast;
  2. praktikandi juhendamine praktikaülesannete täitmisel, töössesuhtumise ja arengu jälgimine, tagasiside andmine (hindamise ja juhendamise abimaterjallink opens on new page);
  3. õpilase praktikapäeviku täitmise jälgimine ja kommenteerimine, tagasiside andmine.
Avaldatud 08.02.2024. Viimati muudetud 17.04.2024.