PRAKTIKASÜSTEEMI TUNNUSTUS

Tunnustatud praktikasüsteem

2023.a. toimus kooli praktikakorralduse välishindamine. Välishindajad olid meie süsteemiga väga rahul ja meile omistati tunnustatud praktikasüsteemi sertifikaat. Sertifikaadi üleandmisel rõhutati meie tugevused:

Koolis on süsteemselt lähenetud kogu praktikaprotsessile - on eesmärgid, plaan ja toimiv rakendamine.

Koolipoolsetel juhendajatel on hea ülevaade praktika toimumisest. 

Ettevõtted on praktikantidega rahul, õppijate oskusi hinnatakse heaks. 

Praktikandid on kooli ja ettevõtte poolt toetatud kogu praktika jooksul. 

Komisjon tunnustab kooli suure töö eest süsteemi korrastamisel ja soovib edu rakendamisel ja pideval parendamisel. 

Avaldatud 08.02.2024. Viimati muudetud 15.02.2024.