Õppetöö

Praktika

Ettevõttepraktika on õppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö.


Kooli ülesanne on kindlustada õppijad praktikakohtadega, tagada praktika toimumine õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkidel, tagada praktika koolipoolne juhendamine ja praktika tulemuslikkuse hindamine.

Koolis on igas õppeosakonnas oma praktikakoordinaator.

Ehitusõppeosakonna praktikakoordinaator on Rein Soesoo: rein.soesoo@vikk.ee.

Arvuti- ja teenindusõppeosakonna praktikakoordinaator on Tiina Koovit:  tiina.koovit@vikk.ee.

Auto- ja metalliõppeosakonna praktikakoordinaator on Aile Jakobson: aile.jakobson@vikk.ee.

Kooli ülesanne on kindlustada õppijad praktikakohtadega, tagada praktika toimumine õppekavas ettenähtud mahus ja eesmärkidel, tagada praktika koolipoolne juhendamine ja praktika tulemuslikkuse hindamine.

Koolis on igas õppeosakonnas oma praktikakoordinaator.

Ehitusõppeosakonna praktikakoordinaator on Rein Soesoo: rein.soesoo@vikk.ee.

Arvuti- ja teenindusõppeosakonna praktikakoordinaator on Tiina Koovit:  tiina.koovit@vikk.ee.

Auto- ja metalliõppeosakonna praktikakoordinaator on Aile Jakobson: aile.jakobson@vikk.ee.