Ehitusviimistlus - 1,5 a (toetatud õpe)

Ehitusviimistlus - 1,5 a (toetatud õpe)

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Ehitusviimistlus
Õppeliik 4. taseme kutseõpe / kutseõpe
Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 1,5 aastat
Vastuvõtt 01.04 - 24.06.2024
Eriala lühitutvustus

Ehitusviimistleja töötab ehitus- või kinnisvarahooldus ettevõtetes. Nende põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistlevate pindade ettevalmistamine, tasandamine, krohvimine, pahteldamine ja  lõppviimistluse teostamine (nt värvimine, lakkimine, õlitamine jmt) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga) ning plaatimine. Tööülesanne hõlmab viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist. Tööd jätkub kogu eluks – vanad ehitised vajavad pidevalt uuendamist ning ka uusi hooneid tuleb aina juurde. Õppekava läbimisel sooritatakse maalri või plaatija 4. taseme kutseeksam.

Õppekorraldus

Kutsehariduse õppekaval toimub toetatud (1,5a) õppetöö  päevaõppena E-R üldjuhul 09:10 - 16:35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile. Sellel õppekaval  võimalik õppida ka HEV märkega õppuritel eraldi õpperühmas.  Sellisel juhul on valikõpingud pisut lihtsamad, suurem osakaal on praktilisel tööl ja keskhariduste õpet ei pakuta. Õppemetoodika on erinev ning õpe ei pea  lõppema kutseeksamiga. Esimesel aastal omandatakse  oskusi  Maaler 1-aastase õppekava järgi ja teisel õppeaastal Plaatija 0,5-aastase õppekava järgi. 

 

Õppe- ja rakenduskavad

Õppekavalink opens on new page Maaler 1 a 

Õppekavalink opens on new page Plaatija 0,5a

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.
Teilt ootame
Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.
Pärast kooli

Enamik maaler-plaatijaid töötab ehitus- ja kinnisvarahooldus ettevõtetes. Oskuslik ja kutsetunnistusega maaler-plaatija on alati hinnatud ja oodatud töötaja.

Kontakt
Avaldatud 26.03.2024. Viimati muudetud 05.04.2024.