Maaler - 1 a (sessioonõpe)

Maaler - 1 a (sessioonõpe)

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Maaler
Õppeliik 4. taseme kutseõpe
Õppevorm Mittestatsionaarne õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 1 aasta
Vastuvõtt 01.04 - 11.08.2024
Eriala lühitutvustus

Maaler töötab ehitus- või kinnisvarahooldusettevõtetes. Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistlevate pindade lõppviimistluse teostamine (nt värvimine, lakkimine, õlitamine jmt) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist. Maaler, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.


Maalri töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus.

Õppekorraldus

Maalri mittestatsionaarne õpe toimub kord kuus nädalase sessioonina, reeglina E-R 8.10 - 16.35 vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile.

Lisaks tuleb läbida 10 nädala pikkune ettevõttepraktika maalritöid teostavas ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel. Kokku toimub aasta jooksul 10 nädalast õppesessiooni millest viimasel toimub ka kutseeksam.

Oskused ja teadmised, mida omandad:

  • Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
  • Seinte katmine rullmaterjalidega  
  • Dekoratiivviimistlus
  • PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamise alused
  • Kuivkrohvplaatide paigaldamise alused
  • Krohvimistööd

 

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Lisainfo: Kait Aidnik ehitusviimistluse erialade juhtõpetaja, kait.aidnik@vikk.ee, tel: 56690595

Õppe- ja rakenduskavad

õppekavalink opens on new page Maaler 1a

rakenduskavalink opens on new page Maaler 1a

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.
Teilt ootame

Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet. Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.

Pärast kooli

Ootab sind töö ehitus- või kinnisvarahooldusfirmades, kuid on võimalus töötada ka eraettevõtjana.

Kontakt
Kontakt
Avaldatud 25.03.2021. Viimati muudetud 05.04.2024.