Ventilatsioonilukksepp - 1 a (sessioonõpe)

Ventilatsioonilukksepp - 1 a (sessioonõpe)

ESITA AVALDUSlink opens on new page

Õppekava Ventilatsioonilukksepp
Õppeliik 4. taseme kutseõpe
Õppevorm Mittestatsionaarne õpe, töökohapõhine õpe
Eeltingimused Põhiharidus
Õppeaeg 1 aasta
Vastuvõtt 01.04 - 11.08.2024
Töötukassa toetus Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi SIITlink opens on new page
Eriala lühitutvustus

Ventilatsioonilukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste ventilatsiooniseadmeid. Ta vastutab selle eest, et õhuvahetuse süsteemid oleksid korras. 

Õppekorraldus

Mittestatsionaarne õppevorm tähendab, et üle poole õpingute mahust moodustab iseseisev töö, mis tagasisidestatakse õpetaja poolt. Seega sobib selline õppevorm eelkõige ennast juhtivatele õpilastele, kes paralleelselt omandavad või juba on omandanud keskhariduse, sest hea ventilatsioonilukksepp peab oskama oma töös arvestada  termodünaamika ja õhu liikumise  seaduspärasusi. Isikutel, kes juba töötavad samal erialal on võimalik tasemeõpet läbida ka töökohapõhise õppe vormis millisel juhul 2/3 õppe mahust moodustab praktika ettevõttes. Nii mittestatsionaarne õpe kui ka töökohapõhine õpe korraldatakse üldjuhul koos üle nädala 3-päevaste sessioonidena vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile, reeglina K-R 8.10 - 16.35 . Kokku toimub õppeaasta jooksul 13 sessiooni, millest viimasel toimub ka kutseeksam. 

Lisaks tuleb läbida 10 nädala pikkune ettevõttepraktika ventilatsioonitöid teostavas ettevõttes, kus väljaõpe toimub ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhendamisel.

Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga  tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste isiklike töövahendite ostmiseks.

Õppe- ja rakenduskavad

õppekava. link opens on new pageVentilatsioonilukksepp - 1a

rakenduskavalink opens on new page Ventilatsioonilukksepp  - 1a

Meie pakume
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.
Teilt ootame

Huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli

Ootab sind töö keskkonnatehnika-, ehitus- ja energiaettevõtetes ning kinnisvarahooldusfirmades, kuid on võimalus töötada ka eraettevõtjana.

Kontakt
Avaldatud 07.05.2018. Viimati muudetud 08.04.2024.